Saaremaal üle 70 ruutkilomeetri pilliroogu

Soome–Eesti pillirooalase ühisprojekti käigus määrati Saare maakonna pilliroo kasvualad ja -pindala, mille suuruseks on 70,4 km. Saare maakonna pillirooväljade pindala moodustab Eesti varudest umbes neljandiku.

Euroopa Liidu rahastatava projekti „Roostike strateegia Soomes ja Eestis” raames tehtud pillirooväljade mõtmine näitab, et kõige suuremad pilliroovarud on Kärla ja Kaarma vallas. Pilliroo kasvualade mõõtmisel kasutati soomlaste tehtud satelliitfotosid ja kohapealset ülevaatust.
Roostike strateegia hõlmab pilliroo kasutamist näiteks reovee puhastamisel, ehitusel ja biokütusena. Merelahtedes vohavast pilliroost energia tootmine on hea võimalus suuri roovälju ära kasutada.

Projekti Eesti-poolne juht Ülo Kask ütles Oma Saarele, et Saaremaa roovaruga saaks aastas kütta maksimaalselt tuhat eramut. Projekti käigus on tehtud hulgaliselt katseid muutmaks pilliroog väärindatud kütuseks.
OÜ-s Sandla Puit katsetati puidubriketi pressiga roobriketi valmistamist, Orissaare katlamajas põletati aga ehituse juures tekkinud pilliroojääke. Ülo Kase sõnul sobib pilliroog põletamiseks kõige paremini just seguna, kus teda lisatakse hakkepuidule või turbale viie kuni kümne protsendi ulatuses. Pilliroogu on kütusena lihtsam ja ökonoomsem kasutada, kui see eelnevalt briketiks või pelletiteks pressida.

Kasvuperioodil varutud pilliroost võib seda kääritades saada ka biogaasi. Biogaasi võib kasutada soojuse ja elektri koostootmiseks või tulevikus veeldatud kujul ka autokütusena.
Projekti „Roostike strateegia Soomes ja Eestis” põhipartneriteks on Edela-Soome Keskkonnakeskus ja Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituut. Saare maakonnast kuuluvad projekti partnerite hulka maavalitsus, linnavalitsus ja Muhu vallavalitsus. Projekti pilootalad on Soomes Turu ja Salo linna rannaalad ning Eestis Väinamere piirkond. Projekt kestab 2007. aasta lõpuni. Seejärel on kavas alustada jätkuprojektiga, mis hõlmaks ka teisi Balti mere äärde jäävaid maid.

Print Friendly, PDF & Email