Suurpuhastamised kevadisel aal

Suurpuhastamised kevadisel aal

 

Ilm uo tujukas nagu kevadisel aal. Korra andasse lausa lämbed õhku ingata, siis akkavad jälle karged omingud piale. Vereringele pidi külma ja kuuma vaheldumine iad tegema. Sammal aal tulavad midugid kõik organismi nõrkused välja. Kevadine suurpuhastus toimub inimeste sihes nõnnasamma, kut tubades ja õuete pial.

Suurpuhastamised toimuvad aga uolega üle soare. Mineva nädali Hellamoa küla keskuse juures köis abiks ligi 30 inimest. Külakeskuse juhataja Tiina Jõgi ütles rõõmsaste, et „kõik soadi korda”.

Eile, kessiku, koristasid kuolilapsed Liiva ümbrust. Iga lass sai oma ala puhastamiseks, tüökindad ja koristamine läks lahti.

Liiva küla iakorra kohe piab aga jätkuvalt äid sõnu ütlema. Sialne keskus ja bussipiatuse ümbrus annab silmad ette kaugemalegid. Raido Liitmäe oma iakorramieskonnaga olli koa üks nominenta, kut valiti talve Muhu Voasta Tegu. Kuigid autasu sai sellekorra uopis kiegid teene, tunnustavad muhulased kommunaalameti toimetamisi jätkuvalt. Suusõnaliselt ja omavahel kindlaste.

Põhjaranniku külade vanam Indrek Võeras uotab kõiki abilisi Nõmmkülast, Pallasmoalt, Mõisakülast ja Kallastelt laupa, 21 abrillil kellu 11 külakeskuse juures. Loanitse bussipiatus üle voadata, ää tiha, mis tiha annab. Tulevane külalats, kus ümberkaudsete külade suine selsielu uogsaste köima akkab, tuleb koa nüid tiha võsast lageks ja kord majase lüia.

Iseenesest uo jälle tulemas üks uhke seltsis toemetamise päe. Külakuuluvuse järel ma isegid võiksi sialt osa võtta oma nuordega seltsis. Vabanduseks pian ütlema, et lähme oma Pallas R. võistkonnaga laupa uopis Tartu linna, kus toimub kuolitus-konkursi „Meie oma ökomaja” finaalüritus. Tarkused ökuehituse kohta uo lastel talve juosul kokku korjat, nüid tieme viel mõne mieskonnaliikme popipäevade arvelt viimseid ponnistusi, et makett õiged aegu ikka valmis soaks.

Vierandsaa nuordevõistkonna ponnistused tuleb süriil ää innata ja kaks tublimad kollektiivi soavad pärjatud. Tuleva nädali ma üle teitele, kuidas läks meite soare ja moakonna ainsamal esndusel. Makett igatahes uo vägev ja luodame seda teitele koa näidata kunagid.

Tuleva laupa toimub viel üks üritus. Nimelt 21. abrilli õhtast kellu 20 akkab Hellamoa külaeskuses Kohvikõhta. Tansiks mängvad Laulusõbrad ja vaheaal soab kohjapiale tuln rahvas kuulda-nähe muhulastest laululinda. Mitte kahuks kõik, aga muist lapsi, kis Orisares Laululinnu võistlusel üles astusid, esitavad nüid oma numbrid Hellamoal. Tulge aga jalga kierutama ja laululapsi kuulama!

Siis ma lukesi Muhu interneti kodulehe pialt, et „23. abrillil 2007 voastal uo juripäe. Muhu Muuseumis toimub lahtiste uste päe ja huoaa alustamine. Nuordepidu, disku.”

Sie viimane lause tundus moole kahtlane. Mineva laupa Piiriall olli küll üks nuordepidu-disku. Aga muuseumis… Muidugid küsisi järele, mis siis ikka tegelikult toimub. Nagu arvata võis, „nuordepidu, disku” muuseumis uo ikka ilmne liialdus. Ja tegelikult põle sellepäeva koa ei lahtiste uste päeva ega huoaa pidulikku avamist. Nie toimingud toimude tükkis maikuu sihes kuskil keskpaiku. Jüripäeva tähistab Muhu muuseum huopis seltsis lasteaaga. Kodulehekülje kuostaja näpuviga uo sellekorra tehtud päris suure näpuga.

Uome tulemas valla volikogu istumine. Kinnitatse külade rahajaotuse kord omade vormidega. Külavanamatel taris sellega kindlaste tutvuda.
Valla iakorra statuut tuleb maikuu sihes volikoguse. Inimestelt uodatse viel ettepanekumi nt rügi vädamise korra kohta, üörahu sätestamise korra kohta külades, reglaami suuruse kohta Muhu soarel ja muud sõukest.
Olge varmad!

Print Friendly, PDF & Email