Leedris toimusid kevadtalgud

Kevad on oma täies ilus saabunud, inimesed on jõudnud kodus suurema osa heakorratöid ära teha ning käes on aeg vaadata kriitilise pilguga ka oma värava taha. Sellest annavad tunnistust mitmel pool korraldatavad kogukondi haaravad talgud. Ka Leedris said need 15. aprillil järjekordselt teoks.

Kohale tuli umbes 30 inimest, mis on pea pool kogu küla elanikest. Enne tööde algust peeti külakoosolek, kus anti ülevaade Leedri küla seltsi tööst, arutati jooksvaid küsimusi ning võeti vastu seltsi põhikirja muudatused. Seejärel jagunes seltskond vastavalt tööjaotusele: naised asusid riisuma küla väljasid ja tänakute äärseid, mehed raiusid peamiselt võsa.

Põhiobjektiks kujunes endise Laratsi talu õu, mis riigi maana on hetkel õige peremeheta ja mida külaselts kokkuleppel Lümanda vallavalitsusega võib kasutada. See ligi hektarisuurune plats, kuhu tulevikus on plaanis luua aktiivse vaba aja veetmise võimalused ja ehk isegi ka külamaja, sai seekord võsast puhastatud.

Tööd oli parasjagu, nii et pealelõunaks läks enamikul kõht tühjaks just ajaks, mil peamised ülesanded täidetud. Nii mõnigi tõdes, kui palju on koos võimalik lühikese ajaga ära teha ning kui palju parandas tehtu küla üldmuljet. Talgud lõppesid lõkkekartulite küpsetamise ja ühise lõunaga, mis kangematel osalejatel venis sujuvalt üle ka õhtusöögiks.

Leedri küla selts soovib kordaläinud päeva eest tänada selle põhikorraldajat külavanem Maret Künnapit ning kõiki osavõtnuid, keda oli pea igast talust. Meie järgmiseks ühiseks ettevõtmiseks on 23. juunil toimuv Leedri küla päev, mille raames kutsume kõiki jalutama meie kaunitele kiviaedadega palistatud tänakutele ning osa saama kell 12–14 kestvast talutoodangu laadast. Pärastlõunal toimub samal päeval aga kokkutulek, kuhu ootame kõiki Leedriga seotud inimesi.

Leedri küla selts

Print Friendly, PDF & Email