Linnavalitsus küsib lasteaedadele lisaraha

Linnavalitsus küsib lasteaedadele lisaraha

 

Kuressaare linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku võtta seoses 2. lasteaia remondiga varalisi kohustusi 5 miljonit krooni. Otsuse eelnõus nähakse ette, et täiendavad kulud kaetakse 2007. aasta võimalikest ülelaekumistest ja Kuressaare linna 2008. aasta eelarvest.

„Käesoleva aasta eelarves on lasteaedade remondiks ette nähtud ligi 10 miljonit krooni,” selgitas abilinnapea Argo Kirss, kelle sõnul on riigihanke tulemusena Rohu tänava lasteaia renoveerimistööde kogumaksumuseks 27 miljonit krooni. Ehkki ehitus ise on kavandatud kahes etapis, ei jätku 10 miljonist isegi esimeseks etapiks ehk 2007. aastal plaanitud töödeks (arvestuslikult peaks see olema 12,4 miljonit krooni).

Sügisel (taas)avatakse viis uut rühma

Lisaks on linnal sel aastal vaja avada viis lasteaiarühma ning remontida 5. lasteaia ühe tiiva katus. Viimase hinnaks kujuneb Kirsi sõnul umbes miljon krooni.

Uued lasteaiarühmad on abilinnapea sõnul kavas avada 5. lasteaias (kaks rühma), 2. lasteaia hoovimajas (kaks rühma) ja üks rühm Ida-Niidus. 5. lasteaias hakkavad lasteaiarühmad kasutama praegu huvikeskuse käsutuses olevat saali (poistekoori proovid hakkavad toimuma õhtupoolikul, nii et ruumide kasutamine muutub senisest efektiivsemaks).

Rohu tänava lasteaia hoovimajast kolib 1. septembriks välja põhikooli algklasside osa, nii et lasteaed saab oma maja lihtsalt tagasi ning Ida-Niidus on praeguse seisuga võimalik avada esialgu nn poolepäevarühm.
Uute, st endiste lasteaiarühmade taasavamine läheb linnale maksma ligi poolteist miljonit krooni.

Komisjon toetab

Üleeile koos olnud volikogu rahandus- ja majanduskomisjon otsustas komisjoni esimehe Viljar Aro sõnul lasteaedade tarbeks raha taotlemist toetada. „Praegu võib ju küll öelda, et miks omal ajal pidi kaks lasteaeda (nn Koondise lasteaia Tallinna tänaval ja kesklinnas asuva, toim) sulgema ning ehk olnuks õigem need siiski alles hoida,” mõtiskles Aro.

Tema hinnangul ei saa siiski kõiki asju ette näha ning kui 10 aasta pärast on iive niipalju tõusnud, et lasteaiakohti üha enam vaja läheb, tuleb vaadata, mida siis teha – kas doteerida enam eralasteaedu või ehitada uus, täiesti nüüdisaegne päevakodu. „See võib olla juba 2009. aasta eelarve küsimus,” ennustas Aro, kelle sõnul oli komisjonis juttu ka sellest, et pärast sellesügisest rühmade (taas)avamist on linnapoolne ruumiressurss lõppenud.

Lasteaiakohta ootab 70 last

Komisjoni koosolekul selgus ka, et praegu ootab lasteaiakohta 70 last ning põhimõtteliselt võib neid isegi veel juurde tulla. Kirss märkis komisjonis, et lasteaiakoha taotlejate järjekorra pikkus sõltub nii linna juurdetulnud inimestest kui ka sellest, et lapsi tuuakse lasteaeda üha varem – on ju pered võtnud laenu ning emapalk säilitab endise elustandardi vaid mõneks ajaks. „Tegelikult tähendab viie uue lasteaiarühma avamine peaaegu uue lasteaia jagu lapsi,” märkis abilinnapea.

Linn siiski uut lasteaeda ehitama hakata ei plaani, praeguste  korrashoidmisegagi on tükk tegemist. „Tervisepargi planeeringul on küll lasteaiahoone koht olemas, kuid see on olnud eralasteaia huvi,” mainis Kirss.

10. maiks peab linnavalitsus lapsevanematele teada andma, millisesse lasteaeda soovijad oma lapse panna saavad. Kehtiva korra järgi tehakse avaldus linnavalitsusele, kes võimalusel arvestab vanemate soove. Viimastega on abilinnapea sõnul aga kahjuks nõnda, et kõik lapsed kahjuks ühte lasteaeda ei mahu ning mingid valikud tuleb siiski teha.

Linnavolikogu istung, kus otsustatakse lasteaedadele lisaraha andmine, on 26. aprillil.

Print Friendly, PDF & Email