Linn ootab teenetemärgi kandidaate

Täna veel saab Kuressaare linnavolikogule esitada kandidaate, kes tänavu vääriksid linna teenetemärki. Teenetemärgi pälvib linnale silmapaistvaid teeneid osutanud isik.

Linnavalitsuse pressiesindaja sõnul on kandidaate õigus esitada Kuressaares tegutsevatel kodanike ühendustel, Kuressaare linnavalitsusel, linnapeal ja Kuressaare linnavolikogu liikmetel. Taotlused tuleb toimetada linnavolikogu kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga “Teenetemärk” hiljemalt 18. aprilliks kuni kella 18-ni.

Teenetemärk antakse kätte Kuressaare linna aastapäeval 8. mail. Volikogu otsuse alusel kantakse teenetemärgi kavaler Kuressaare linna auraamatusse teenetemärgiga autasustatute nimekirja.

Print Friendly, PDF & Email