Koolituse kaudu tööle tagasi (1)

Koolituse kaudu tööle tagasi

 

Esmaspäevaõhtune AK andis teada, et töötutest soovib tööd leida 13% ja töötuse üks põhjustest on eneseusu kadu keskealistel. Just samal päeval olin jutuajamisel õppekeskuse tööklubis kuulnud huvitava ja paikapaneva lause „Ärge Krändröusi küll enam proovigegi – seal öeldi, et mis need viiekümnesed siia oma siiviisid topivad, ega see mõni päevakeskus pole!”. Mis firma see ka poleks – palju õnne talle, et on suutnud leida ja hoida kogemustega noort, heal tasemel ja püsivat kaadrit!

Üldjuhul töötutel soovi korral töö leidmisega muret tõesti ei ole ja eneseusku aitab ka Saaremaal tõsta isikuvõimeid arvestav heal tasemel koolitus. Paljudes firmades paistab hoopiski puudus olevat kogemustest ja sissekasvanud viisakusest, s.o kliendikesksest teenindusest.

Meenub esimene töökoht, kus otseselt klientidega kokku puutusin. Siis ütles asutuse juht noomiva lause, mis on 20 aastat meeles püsinud: „Leti taga peab asjalikult ja tõsiselt oma tööd tegema, mitte klientidega kekutama!” Sõbralikku olekut nimetatigi selles asutuses põlastavalt „kekutamiseks”.

Eks võtsin minagi pikapeale õppust, aga õnneks tohtis järgmistel töökohtadel praeguse aja mõistes kliendikeskset teenindust pakkuda. Tutvust sellega sai teha välismaalasele kuuluvas ettevõttes ja pärast korraldas meie tarbijate ühistu oma müüjatele lausa suhtlemiskursuse. Suurima teoreetilise pagasi selles valdkonnas sain siiski alles töötuna ja Saaremaa Õppekeskuses.

Koolitus lisab oskusi ja taastab eneseusu

Tahangi kirjutada töötu-olemisest käesoleval ajal. Töötuks jäädakse mitut moodi, mind aitas sellele teele mingi viirus, kes (ikkagi elusolend) leidis tüsistustena üles järjest kõik mu nõrgemad organid. Töötuna võeti mind arvele septembris ja suure vedamisena sain kohe õppekeskuse korraldatud europrojekti üle 50-aastastele töötutele „Kuidas olla edukas tööturul”. Algas see 150-tunnise üldkoolitusega, millele pakuti juurde veel võimete ja soovide kohaseid kursusi.

Näiteks minu valitud 200-tunnine „Kliendikeskne teenindamine ja müük” koosnes teemadest, mis peale üldise silmaringi laiendamise andsid konkreetseid teadmisi ja oskusi, millised paljudel minuealistel enne puudusid või olid ununenud: soome keel, inglise keel, arvutiõppe eriprogrammid. Lisaks toiduhügieen, toitlustus- ja kaubandusalane seadusandlus, teenindus erinevates ettevõtetes, teenindaja ja teeninduse kvaliteeti tõstvad loengud ja rollimängud.

Paarkümmend aastat polnud ma peale asutusesiseste spetsiifiliste koolituste mingeid teadmisi juurde saanud. Ei osanud tahtagi, kuni ingliskeelne küsimus, mida tõlkis teine ostja, kõik paika pani. Aga mis keelekursus see selline on, kus saab käia vaid vabade päevade olemasolul! Nii tundsingi end vaimselt mandununa ja mittetasemel teenindajana.

Nüüd on meil võimalus tööd valida

Nüüdseks on kursus edukalt läbitud, endised paarkümmend kursanti kõik tööturul tagasi. Saame õppekeskuses tööklubi korras paar korda kuus kokku ja räägime igaüks oma elukäigust – töö leidmisest ja otsingutest. Ja meil on võimalus valida. Kes mida hindab, muidugi. Kõige rohkem loeb palk. Kes siis ikkagi oma tööd odavamalt müüma hakkab, kui teisal samadel tingimustel rohkem makstakse. Teiseks kostab tööle läinute poolt lause: „Seal paistab olema sõbralik kollektiiv ja inimene ülemuseks!” Palju tähendab tööaeg, s.t vabad õhtud ja järjestikuste vabade päevade olemasolu, lisasoodustused.

Mitmed ärivaistuga töötud läbisid FIE kursused ja on loonud endale ise töökohad. Mina arvasin end kuuluvat 13% hulka ega mõelnudki enne sügist tööd otsida, aga nägin Meie Maas minu jaoks intrigeerivat tööpakkumist ning arvan, et millalgi on pojapojal lasteaias tore teistele rääkida, et ta vanaema on meremees. Nimelt käisin suurepärasel pühadeaegsel praktikanädalal firmas Väinamere Teenindus. Et arstlik komisjon tunnistas mind merekõlblikuks, sukeldun aga jälle õpingutesse. Seekord ilmselt sõna-sõnalt. Kursuse Revali merekoolis tellis mulle ikka Saaremaa Õppekeskus sama europrojekti raames.

Keskealised töötud, ärme kardame end tööle pakkuda! Igal meist on suur kogemus ja pea võtab veel kaua uusi teadmisi vastu. Kui mõnd soovitud tööd kohe ei saa oskuste puudumise pärast – õpime! Meil on suurepärane tööturu koolituse süsteem. Kuigi ka praegu on veel firmasid, kus lükatakse CV tagasi, kui on nähtud seal sünniaega eelmise sajandi keskel, siis on meie endi kätes võimalus näidata, et me saame tahtmise korral ajaga kaasas käia. Õppigem siis!

Erina Selder

Print Friendly, PDF & Email