Kuressaare saab peatselt kolmemõõtmelise linnaplaani

Kuressaare saab peatselt kolmemõõtmelise linnaplaani

 

Linnavalitsuses on koostamisel kolmemõõtmeline Kuressaare linna kaart, mis tulevikus hakkab oluliselt hõlbustama planeerimis- ja projekteerimistöid. Taoline projekt on Eestis üks omanäolisemaid.

Lisaks juba praegu olemasolevale kahemõõtmelisele kaardile koostab linna geoinfo spetsialist Hannes Rohulaid ka kolmemõõtmelist täpset kaarti, kus kõik linna majad, tänavad, valgustus jms saab korrektselt peale kantud.

Kaardi eesmärk on oluliselt lihtsustada alade ja hoonete planeerimist ja projekteerimist. „Kui taoline kaart olemas on, siis saab uue planeeritava objekti sinna lihtsalt lisada,” rääkis Rohulaid. Tema sõnul annab taoline võimalus linnaruumist ja plaanitavatest aladest parema ettekujutuse.

„Kui saab soovitava ehitise kaardile lisada samal kujul, siis tekib palju parem visuaalne selgus, kuidas üks või teine asi välja hakkaks paistma. Kas või näiteks, kuidas üks objekt oma mahult teiste kõrvale sobitub,” lisas linna geodeet Veiko Viil. Geodeedi, kes on ka koos Rohulaidiga nimetatud idee autor, sõnul on selliste kaartide teke paratamatus. „Maailm liigub kolmemõõtmeliste kaartide poole.” Näiteks võib siinkohal tuua GPS (satelliidi vahendusel töötav positsioneerimisseade) seadmed, mis kohati juba kasutavad olemasolevaid kolmemõõtmelisi kaarte.

Kui praegu käib kaardi koostamine käsitööna, kus teostaja näiteks joonistab juba olemasolevatele majadele peale katuseviilud jms, siis tulevikus loodavad koostajad, et projekteerijad hakkavad aina rohkem kasutama ka täpseid kolmemõõtmelisi plaane.

Eesti linnade osas on Kuressaare geodeedid omamoodi pioneerid. Hannes Rohulaidi sõnul on taoline töö käsil veel Tallinnas, kuid ei ole nii täpne. „Majad on nende kaardil lihtsalt karbid, detaile ei ole välja joonistatud,” tõi kaardikoostaja välja erinevusi. Tema teada on ka Tartus taoline projekt algatamisel. Kuressaare kaardist on koostajate sõnul valmis umbes 50%. Mingiks eelisprojektiks seda aga ei peeta. „Teeme siis, kui muud tähtsamad asjad tehtud,” ütles Rohulaid. Nii Viil kui ka Rohulaid kinnitasid, et kaarti võib viimistleda lõpmatuseni. „ See on nagu Tallinna linn, mis kunagi valmis ei saa,” ütles Viil.

Ehkki töö on suuremahuline ja spetsiaalseid oskusi nõudev, kohalikud kaardikoostajad mingeid erilisi kogemusi taoliste kaartide koostamise vallas ei oma. „Vaatasime teiste kaartide pealt, kuidas asi peaks välja nägema, ja hakkasime pihta. Kahemõõtmeliste kaartidega oli kogemus olemas,” rääkis Rohulaid.

Print Friendly, PDF & Email