Ülikoolide keskust hakkab juhtima maavalitsuse ametnik

SA Ülikoolide Keskus Saaremaal nõukogu eile Tallinnas toimunud koosolekul vaadati läbi ettevõtte eelmise aasta tööaruanne ja kinnitati ametisse sihtasutuse uus juht.

Saare maavanem Toomas Kasemaa ütles, et alates 1. maist hakkab sihtasutust Ülikoolide Keskus Saaremaal juhtima maavalitsuses äsja ametisse astunud majandusosakonna juhataja asetäitja Olev Tõru. Aprillikuu lõpuni juhib sihtasutuse tegevust selle senine juht Anne Keerberg.
„Meie sooviks on leida uusi võimalusi, kuidas kõrgkoole senisest enam kaasata maakonna arenguga seotud küsimuste lahendamisse,” rääkis Kasemaa. „Seepärast me tulimegi mõttele, et ülikoolide keskuse juhataja ülesandeid võiks täita mõni maavalitsuse kõrgem ametnik, kes on maakonna igapäevaeluga hästi kursis.”

Maavanema sõnul vaatas sihtasutuse juhatus eilsel istungil läbi ka eelmise aasta tööaruande. „Ainukeseks märkuseks selle aruande kohta oligi, et tulevikus tuleks ülikoolide pakutud võimalusi maakonna arengu kavandamisel senisest paremini ära kasutada,” ütles maavanem.
Veidi varem on maavanem Toomas Kasemaa välja öelnud mõtte, et ka MTÜ-d Eurohouse võiks juhtida mõni maavalitsuse ametnik.

Print Friendly, PDF & Email