Kolm teokarpi ei ole salakaup

Kolm teokarpi ei ole salakaup

 

Eile avati Loona mõisas näitus, mis tutvustab huvilistele looma- ja taimeliike, mille üle riigipiiri toimetamine on keelatud rahvusvahelise konventsiooniga CITES (Convention on International Trade in Endangered Spieces of fauna and flora).

Näituse „Ära osta nende elu” avaüritusel selgitasid keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Kadri Alasi ja Tolli- ja Maksuameti tollikontrolli osakonna peaspetsialist Elika Brosman Kihelkonna põhikooli õpilastele, mis on CITES ning milliste looma- ja taimeliikide riikidevaheline vedu on keelatud.

Kadri Alasi sõnul on CITES 160 liikmesriiki ühendav rahvusvaheline kokkulepe, mis jõustus 1975. aastal, kaitsmaks ohustatud looduslikke taimi ja loomi rahvusvahelise kaubanduse mõjude eest. Eesti liitus 1992. aastal.
CITES reguleerib kaubandust enam kui 30 000 looma- ja taimeliigi osas, jagades need kolme kategooriasse, rääkis Alasi. Esimesse rühma kuuluvad väljasuremisohus liigid. Teises on need, mis on ohtu sattumas ning kolmandas liigid, millega kaubitsemine on keelatud teatud riikide vahel.
„Reeglid ei kehti üksnes elusatele taimedele ja loomadele, vaid ka saadustele nagu näiteks elevandiluust ehted, maonahast kotid, kalamari,” selgitas Alasi.

Erijuhtudel on mõne liigi üle piiri toimetamiseks võimalik keskkonnaministeeriumist luba taotleda, märkis Alasi. „Põhilised taotlejad on loomaaed, teadlased, jahimehed. Viimasel ajal tahavad lube paljud kellafirmad – alligaatorinahast kellarihmade tõttu,” rääkis Alasi, kes väljastab aastas sadakond dokumenti.

Konventsioonis on punkt, mis lubab teatud asju riiki sisse tuua isiklikul otstarbel, nentis Alasi, tuues näiteks kaaviari (250 g inimese kohta), krokodillinahast rihmaga käekellad (4 tk), õõneskarbid (3 tk või suuremate puhul kuni 3 kg).

Eestis elavatest CITESi alla kuuluvatest liikidest nimetas Alasi orhideesid, kulle, kakkusid, karusid, ilveseid, saarmaid, apteegikaane. „Nimekirja on kantud liigid, mis ei pruugi meil väljasuremisohus olla, kuid on seda maailma mastaabis,” selgitas Alasi.

Elika Brosman näitas kohaolijaile fotosid objektidest, mida erinevate riikide tolliametnikud on piiril konfiskeerinud. Kaitsealuste loomade, taimede ja nendest valmistatud toodete üle piiri toomine võib minna maksma rohkem kui ainult konfiskeeritud eseme hind, ütles Brosman.

Loodusharidusspetsialisti Kadri Kullapere sõnul jääb näitus avatuks terveks kuuks.

Print Friendly, PDF & Email