Saarekülade selts hakkab puhkeala rajama

Eelmise aasta novembris panid Saareküla ja Saaremetsa küla elanikud aluse ühise omakandiseltsi loomisele. 14. detsembril 2006 kanti MTÜ Saarekülade Selts täieõigusliku juriidilise isikuna mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Vastloodud seltsi juhatus on kolmeliikmeline. Sinna kuuluvad Eha Ennemuist, Tiiu Riis ja Raivo Reinart.

Seltsi esimeseks peaeesmärgiks on puhkeala rajamine Luhina säärele. Selle tarvis on selts teinud Laimjala vallavalitsusele ettepaneku Luhina säärel asuv riigi reservmaa munitsipaliseerida.

Puhkealale kavatseb selts ehitada külakiige, rajada jaanituleplatsi ja pallimänguväljakud. Reedel takseerisid seltsi kümmekond liiget kauni mereäärse maa-ala üle ja sündisid esimesed kujutelmad, kuhu midagi võiks rajada.

Pärast mereäärset jalutuskäiku ja metsamaaga tutvumist võeti aruteluteemaks seltsi perspektiivid. Kavas on koostada külade arengukava. Seltsi juhatuse liige Eha Ennemuist on selle kohta juba Saaremaa Kodukandi eestvedajalt Elvi Viiralt vastavaid juhiseid ja trükiseid saanud.
Külaelanikke ja sealhulgas seltsi liikmeid häirib laokile jäänud Saareküla mõisakompleks, mis kuulub eesti ühele tuntumale seltskonnadaamile Anu Saagimile.

Üldiselt aga vaatavad Saarekülade seltsi liikmed tulevikku optimistlikult. Piirkonna elu edendamiseks toob selts välja oma nägemuse. Saareküla ja Saaremetsa looduslik potentsiaal loob aluse laiapõhjaliseks turismialaseks arenguks. Ettevõtlikud seltsi liikmed tuginevad oma kodukandi omapärale, tutvustades seda nii oma maakonnas kui ka kaugemal.

Jõudumööda püütakse sekkuda kohalike probleemide lahendamisse. Seltsi märtsikuus ilmunud esimeses infolehes lubab juhatus: „Meie ilusasse loodusesse on aga raske tulla ja meil endil siit välja sõita, kuna kruusatee on sageli väga kehvas seisus, lisaks meeletu tolm. Püüame ka selle probleemi kiirele lahendamisele kaasa aidata.”

Pikemalt seltsi ettevõtmistest edaspidi rubriigis Genius loci.

Print Friendly, PDF & Email