Maakonna arengustrateegia jõudis internetti

Aadressil www.arengukava.ee on kõikidel huvilistel võimalik tutvuda Saare maakonna valmiva arengustrateegiaga ja teha dokumenti ka muudatusettepanekuid. Nii loodetakse saada võimalikult laiapõhjalist arengukava, kinnitas Saare maavanem Toomas Kasemaa.

Internetileheküljel on väljas nii maakonna arenguvisioon, turismi arenguvisioon, SWOT-analüüsi tulemused kui ka ülevaade arengustrateegia koostamise ajakavast. Saare maakonna arengustrateegia peab valmima septembriks.

Print Friendly, PDF & Email