Urbeaast munadepühani

Urbeaast munadepühani

 

Reagitse usuvabadusest ja selle sildi all tihasse uolega mõni usuvuol maha ja mõni tõstetse teestest tähtsamaks. Soarerahvas uo elupäevad oln küll ühna umbusklik igatsorti liikumiste ja vuolude suhtes.

Ja aab ikka oma asja. Usuvabaduse ja usu õpetamise tiema kuolis uo aga isegid meite lehed umseks lüön. Ehk tasuks siikohtas tuua ieskujulikuks näiteks uopis üks india pühamies Sai Baba, kis tunnistab kõik usuvuolud võrdseks. Ta juures köivad inimesed üle ilma ää tundmas tarkust, mise kõikse paramini omal aal sõnastas Buddha – kõik uo üks.

Meite moarahva luodusekeskus reagib just nõnnasamma „kõik uo üks“. Ja mis vahet sial olla soabkid, reagid sa juttu inimese või luomaga, puu või merega. Üks luoja uo ju meitid luon.

Mineva pühabe olli kirgupühana palmipuudepüha, moarahval urbepüha. Natusse sarnased kombed uo paergusel pühadeaal ingedeaaga. Kut sügise köisid rinki mardid-kadrid ja vihtusid külapial terit, siis nüid vihuti pao- või kadaga- või kaseokstega inimesi ja luomi, mis kõik palju iad seltsi pidi tuoma. Ja urbija sai nädali pärast munapühal tasuks kena muna. Sügisese ingedeaaga uo viel sarnane vaikusenõue. Et sui siis piksega põle muret.

Ilma ennustati koa urbenädali järele. No, kut ma selle tarkuse läbi lugesi, peaks kevade olema nii suoja kut külma ja sui tulle vähemaste meitel Muhus enamaste kui. Nagu ikka. Meitel ju suvitusrajuon, märga ilma põle palju ette nähtud.

Põllumajandus ikka viel ingitseb. Voatamata kuivadele suidele ja teistele ahistavatele elementidele. Muhu valdas põllumajandusmoade kasutusvaldusse taotlejate nimekirja avalik väljapanek toimude 4.-13. abrillini Muhu vallavalitsuse moa- ja loanieringuosakondas.

Valla kodulehe pialt võib viel lugeda, et soab taodelda toetust kohaliku omaalgatuse rogrammist 15 abrillini. Et kohalik areng ja piirkondade konkurensivõime kasuks läbi kogukonna kaasamise ja tugevnemise. Rogrammi valdkondadeks uo kogukonnaliikmete kuolitamine, kohjapialse arengu kavandamine, kohaliku aaluopärandi ja raditsioonide vjaardustamine ja kohjapialse elukeskkonna vjaardustamine. Voata siis täpsemaste ise järele, kui uvi tekkis.

Muol tullid kohe aaluo- ja kulduuripärandijutu juures meite tublid rahvariide-uurijad miele. Käsitüöselsi Oad ja Eed naesed, Muhu Muuseum, Hilja Tüür ja kindlaste viel mõni, kelle nimi eb tule kiele piale. Ikka kivi teitele kotti ja jõudu tüöle! Igate veart tüöd tiete. Jäguks ainult materjali ja vanu tarku mäletajud inimesi.

Muuseumist viel nõnnapalju, et riede, kut sie suur püha käe, muuseum üldiselt kindi. Aga kut kiegid tahab kangeste ikka sõnna külase minna, kõlistage muuseumi mobiilile, siis tuleb koa kiegid teitele raritieeta näitama ja juhatust jägama.

Esmaspe said Liival kokku muhu kulduurigatüöga tegelejad. Nüid uo kulduurilised tegemised joanipäeni paikas ja kuosolek loetse tulemuslikuks.

Liiva kuolimajas näedati eele nuordevilmi „Klass“. Sest reagitse palju. Vastakid arvamisi tuob igas vanused voatajate sihes. Enamaste poisid arvavad, et uo väga easte tehtud vilm, mis näitab roblieemsid valupunkta. Enamaste tüdrikud arvavad, et teist korda küll nähe eb taha ja lahistavad nutta. Linnanuorde puolt olli kuulda, et „äh, meitel uo palju ullemid asju“ ja ka seda, et vaimne vägivald tegelikult ullemini ja varjatult toimib – koa moakuolides.

Kessiku voatab haridus- ja kulduurikomisjon üle Hellamoa kulduurimaja olukorra ja arutatse valla kulduuriliste objektide üle.

Hellamoa külakeskuses tulemas Videvikuõhta, mise kuupäe uo ekslikult Muhulases ukka läin Tegelikult akkab sie 5. abrillil kellu 18. Tassa moalitse sial kenaks.

11. abrillil Hellamoal huogtüöpäe, kuhu kõiki abilisi pikisilmi uodatse. Tulge kellu 10 spordiväljakule. Seltsis korrastatse surnuaida, spordiväljakud ja tiede eari. Selesamma päeva tuleb Ida-Soaremoale ja Muhuse roamatukogusid külastama Kuresare roamatukogurahvas, nad lõpetavad oma ringkäigu Hellamoal. Kas linnarahvale rähed koa peose andasse, põle küll päris kindel, nendel muidu koa teesed iesmärgid.

Täna Orisares Laulumaias, Muhust lapsi väljas üle kümne. Ojame oma laulajatele pöialt!

Print Friendly, PDF & Email