Maavalitsuse ametnikele makstakse hüvitist

Kuna aprillikuu alguses vähendati maavalitsuse töötajate käsutuses olevate autode arvu, hakkas maavalitsus osakonnajuhatajatele ja mõnedele teistele ametnikele maksma hüvitist isikliku auto kasutamise eest.

Üleeile kinnitas maavanem Toomas Kasemaa maavalitsuse autode kasutamise uue korra ja selle kohaselt hakatakse maavalitsuse tähtsamatele ametnikele igakuiselt maksma isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni.

Isikliku sõiduauto kasutamise eest makstakse ametnikule „hüvitist maavanema korralduse alusel, milles näidatakse hüvitise suurus ja periood, mille jooksul tehtud sõite hüvitatakse.” Seda juhul, kui ametnikud teevad ametisõite.Hüvitist makstakse limiidi piires, mille maavanem on autode ja transportteenuste kasutamiseks kinnitanud ja selle saajate nimekirjas on maavalitsuse 16 ametnikku – maasekretär, kõik osakonnajuhatajad, nende paar asetäitjat ja veel mõni tähtsam ametnik.
„Hüvitise suuruseks võib olla kuni 2000 krooni kuus, kuid tegelikkuses jääb see summa siiski väiksemaks,” märkis maavanem ja lisas, et 2000 krooni on igal juhul piirsumma, sest juhul, kui hüvitis ületaks nimetatud summa, siis tuleks erisoodustuse pealt tasuda tulumaksu.

Kui varem oli maavalitsuse töötajate käsutuses seitse ametiautot, siis alates aprillist on see arv kahanenud neljale.

Print Friendly, PDF & Email