Saarte püsiühenduse keskkonnamõju hindamine tuleb ülipõhjalik (1)

Muhu vallavalitsusega kohtunud Maanteeameti Europrogrammide osakonna juhataja Urmas Konsap kinnitas, et püsiühendusega seotud strateegiline keskkonnamõju hindamine tuleb ülipõhjalik. Praeguseks on välja kuulutatud riigihange, mille tulemusena selgub uuringu teostaja. Pakkumiste tähtaeg on 15. mai.

Konsapi sõnul on uuringusse kaasatud ka välismaiseid konsultante. Uuringus käsitletakse lisaks kõigele eriti põhjalikult ka sotsiaalmajanduslikke aspekte, hinnatakse ehitusaegset mõju. Mõju hindamise käigus on kavas läbi viia ka avalik küsitlus, et saada teada rahva arvamus. Maanteeameti esindaja ütles, et nende hanketingimusi on peetud isegi liiga karmiks, kuna nad soovivad väga põhjalikku uuringut.

2008 a juulis lõppeva uuringu järgselt peab vabariigi valitus tegema põhimõttelise otsuse püsiühenduse rajamise kohta sama aasta septembris. Positiivse otsuse puhul peab välja valima trassivariandi, mis Konsapi sõnul saaks toimuma 2009-2010. Tema hinnangul saaks esimene auto sõita üle silla ehk 2015. aastal.

Kohaletulnuid huvitas ka küsimus tunneli võimaliku ehituse kohta. Seda kommenteeris Konsap väitega, et mõtet ei ole maha maetud, kuid siiski on see tunduvalt kallim ja viimasel ajal seda teemat eriti puudutatud ei ole.
Trassivariantidest on praeguseks suurema tähelepanu all 3 võimalikku. Üks neist põhjapool Kuivastu sadamat ja kaks lõuna pool, mis viiksid tammina Viirelaiule ja sealt edasi sillana mandrile. Kerkis üles küsimus, kust kahe viimase trassi puhul toodaks tammi jaoks vajaminev täitepinnas.

Vallavalitsuse esindaja Kristo Kiikeri sõnul haakub see teema tihedalt Koguva karjääri taasavamise teemaga. Konsapi väitel oleks kindlasti mõistlik transportida vajaminev materjal võimalikult lähedalt, kuid praegu on sellest veel vara rääkida.

Samuti avaldas Maanteeameti esindaja lootust, et vald püüab igati piirata ehitustegevust võimalikel trassidega seotud maadel. Kiikeri sõnul on üldplaneeringus trasside kohad märgitud ja praeguseks on vald juba sellele viidates keeldunud andmast viiele soovijale projekteerimiseks vajalikku luba.

Urmas Konsapi sõnul võivad käimasolevat protsessi pärssida ka asjaajamised Euroopa Komisjoniga, kuna Muhu väinas asuvad Natura 2000 alla kuuluvad alad. Siiski arvas ta, et arvatavaks võtmeküsimuseks peetava probleemi juures suudetakse püsiühenduse vajalikkus ära põhjendada nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt.

Print Friendly, PDF & Email