Võlausaldajad lasevad ooperipäevadel veel toimuda

Reedel kohtusid Kuressaare linnavalitsuse esindajad, Kuressaare Ooperipäevade võlausaldajad ja MTÜ Operfest esindaja Mariliis Toon, et arutada võimalikke variante võlaolukorra rahumeelseks lahendamiseks.

Kui varem on ooperipäevade võlausaldajad kutsunud kõiki Saaremaa teenindussektori ettevõtteid loobuma 2007. aastal teenuste osutamisest Kuressaare ooperipäevade korraldajatele, siis on nad võlausaldajate esindaja Angela Nairise sõnul hetkel pisut leebunud ning sel aastal festival siiski toimub.

Nairis lisas, et kui sügiseks võlgade suhtes olukorra paranemist näha ei ole, siis teevad nad kõik selleks, et ooperipäevi järgmisel aastal ei tuleks.
Nairise sõnul on osad majutusettevõtted keeldunud ooperipäevade tarbeks kohti broneerimast, osa teeb seda vaid ettemaksu korral. MTÜ Operfest esindaja Mariliis Tooni sõnul on nad festivali eelarvet koostades arvestanud ettemaksu nõudega.

Mõned majutusettevõtted on nõus sellise lahendusega, kus võlgade vähendamiseks annab MTÜ Operfest asutustele nö tasuta festivali pileteid, mida nood saavad oma klientidele realiseerida, märkis Angela Nairis.
Takistuseks võib saada asjaolu, et firmadele on võlgu Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus, MTÜ Operfest ei ole aga sihtasutuse õigusjärglane. Tuleb konsulteerida ning edasi arutada, kuidas olukorda juriidiliselt lahendada, ütles Mariliis Toon.

MTÜ Operfest ja Saaremaa Muusikahariduse SA vahel on sõlmitud Kuressaare Ooperipäevade kaubamärgi rendileping, mille alusel maksab MTÜ sügisel sihtasutusele teatud summa kaubamärgi kasutuse eest ning viimane kasutab saadud raha võlgade katteks, selgitas Toon. Angela Nairise sõnul on võlausaldajad lepingu suhtes väga umbusklikud ning tahavad, et sinna lisataks klausel, et raha läheb kindlasti sajaprotsendiliselt võlgade tasumiseks. Arvatavasti ei kata see nagunii pooltki teadaolevast võlasummast, ütles Nairis. Mariliis Toon oli lepingusse lisaklausli panemisega päri.

Kuressaare linnapea Urve Tiiduse hinnangul oli kohtumine osapooltele vajalik, saamaks selgust ja kindlust tuleviku suhtes. Loodetavasti parandab kohtumine kommunikatsiooni võlausaldajate ja ooperipäevade korraldajate vahel, ütles Tiidus.

Võlausaldajad kohtuvad ooperipäevade korraldajatega uuesti hiljemalt paari nädala pärast. Saaremaa Muusikahariduse SA on Saaremaa ettevõtetele võlgu ligi pool miljonit krooni. 2007. aastast alates korraldab Kuressaare ooperipäevi Saaremaa Muusikahariduse SA asemel MTÜ Operfest.

Print Friendly, PDF & Email