Valjala vallavalitsus sõlmib külavanematega lepingud

Läinud nädalal menetles Valjala vallavolikogu oma istungil külavanema statuuti. Dokumendi vastuvõtmiseni veel ei jõutud, seda plaanib volikogu teha järgmisel volikogu istungil.

Valjala vallavanema Kaido Kaasiku sõnul on Valjala vallas 33 küla, millest enamusel, st 30 külal on olemas ka külavanemad. „Esmaspäeval oli külakoosolek Kalli külas ja sealgi valiti külavanem,” märkis Kaasik. Tema sõnul hakkab hetkel veel töös olev külavanema statuut reguleerima valla ja külavanema suhteid ning märgib ära mõlema poole õigused ja kohustused, mis sätestatakse koostöölepingus.

Statuudi järgi valitakse Valjala külavanem kolmeks aastaks. Külakoosolekul peab kohal olema vähemalt veerand külaelanikest. Kui küla on väike ja koosneb vaid mõnest suitsust, võib naaberküla(de)ga koopereeruda ning valida mitme küla peale ka ühise külavanema.

Külavanem esindab oma küla nii volikogus, vallavalitsuses kui teistes institutsioonides, tal on õigus küla vajadustest lähtudes taotleda raha valla eelarvest ning juhtida tähelepanu küla probleemidele. Vald omalt poolt kompenseerib külavanemale tehtud kulutused, seda muidugi juhul, kui need on põhjendatud ning eelnevalt vallaga kooskõlastatud.

Print Friendly, PDF & Email