Euroopa politseijuht külastas Saaremaad

Euroopa politseijuht külastas Saaremaad

 

Nädalavahetusel külastas Saaremaad Euroopa Politseiameti (Europoli) direktor Max-Peter Ratzel (fotol). Saaremaal lühiajalisel puhkusel viibinud Ratzel ütles Oma Saarele, et tal ei ole plaanis tutvuda Saare maakonna politseiga.

Europoli direktori visiidi töine osa saab alguse täna, kui ta külastab Eesti politseistruktuure ja kohtub nende juhtkondadega. Oma ametlikku visiiti Eestisse nimetas Ratzel korrapäraseks liikmesmaade külastamiseks.

„Eesti Politsei on heal tasemel. Te olete kõvasti arenenud viimaste aastatega,” kommenteeris Ratzel Oma Saarele üldiselt Eesti politsei olukorda. „Selge on see, et te ei saa ennast võrrelda suurte riikide taoliste politseisüsteemidega, kuid professionaalselt olete nendega võrdväärsel tasemel,” rääkis Ratzel.

Euroopa Politseiamet (Europol) loodi 1992. aastal, et aidata ELi liikmesriikidel teha tihedamat ja tõhusamat koostööd võitluses rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega. Hollandis Haagis asuva Europoli juhatusse kuulub üks esindaja igast liikmesriigist ning ka Europoli personal koosneb liikmesriikide erinevate õiguskaitseorganite esindajatest.

Print Friendly, PDF & Email