AS Kuressaare Jahisadam teel lõpu poole (1)

AS Kuressaare Jahisadam teel lõpu poole

 

Jahisadam oli, on ja jääb. Kuressaare jahisadama nõukogu otsustas reedel peetud arutelul kokku kutsuda AS Kuressaare Jahisadam aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Nõukogu tutvus ka juhatuse esitatud 2006. aasta majandustegevuse aruandega ja audiitori hinnanguga sellele ning otsustas esitada aruande kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

„Kuna aktsiaseltsi omakapital on alla äriseadustikus sätestatud miinimumi, milleks on 400 000 krooni, peab omanik otsustama, kuidas edasi tegutseda. Meie ettepanek on aktsiaseltsi tegevus lõpetada likvideerimismenetluse teel,” tegi nõukogu esimees, Kuressaare abilinnapea Kalle Koov reedesest otsusest lühikokkuvõtte.

AS Kuressaare Jahisadam ainuomanik on Kuressaare linn. 10. aprillil pärast linnavalitsuse istungit toimubki jahisadama aktsionäride korraline üldkoosolek, kus otsustakse jahisadama edasine saatus.

Kalle Koovi sõnul on Kuressaare jahisadam aktsiaseltsina oma ülesande täitnud. Aktsiaselts loodi linna jaoks ühe põhilise infrastruktuuriobjekti – sadamasse sissesõidutee ehk faar-vaatri rajamiseks. Selle ülesande on aktsiaselts täitnud. Faarvaater on neli aastat kasutuses olnud, võimaldades nii külalisjahtidel kui saarlaste alustel sadamasse sisse- ja väljasõidu.
2,9 km pikkune, 2,5 m sügavune ja 20 m laiune sissesõidukanal on end Koovi väitel igati õigustanud. Kuressaare jahisadam on viimastel aastatel rahvusvahelises ulatuses üha enam tuntust kogunud.

Kui kõik edasised protsessid laabuvad esialgsete plaanide kohaselt, siis võib rääkida faarvaatri kui reaalselt kasutatava vara võimalikust tulekust linna bilanssi. „Siin me peame lahutama kaks eraldi asja. Üks on
faarvaater ja teine on Kuressaare sadam kui Tori 4 kinnistul asetsev jahisadama hoone ja kairajatised. Tegelikult on need ühe kompleksi kaks erinevat osa,” selgitas Kalle Koov.

Pärast Kuressaare linna ja ASi Saarte Liinid vahelist jahi-sadama tervikvarade lepingu sõlmimist hakkab sadamas majandama, opereerima ning investeerima AS Saarte Liinid.

Likvideerimisprotsess võtab iseenesest kaua aega ja võib lõppeda alles selle aasta 20. detsembril.

Abilinnapea ja jahisadama nõukogu esimees Kalle Koov on sadama tuleviku suhtes optimistlik: „Loodame, et sellel aastal külastab Kuressaare jahisadamat rohkem jahte kui varem. Eelmisel hooajal külastas sadamat 331 jahti.

Arengu seisukohast on tähtis, et saaksime uue operaatori kaudu vajalikud kaasfinantseeringud. Plaanis on välja ehitada ristluslaevade kai, käivitada huvireisid Abrukale ja mujalegi lähedalolevatesse looduskaunitesse paikadesse,” vaatas Kalle Koov tulevikku.

Print Friendly, PDF & Email