Töötute saarlaste jaoks eraldati neli miljonit krooni

Töötute saarlaste jaoks eraldati neli miljonit krooni

 

Tööturuameti vahendusel saavad kaks Saaremaa mittetulundusühingut Euroopa Sotsiaalfondist kokku ligi neli miljonit krooni.

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul” IV taotlusvoorus osalenud MTÜ Saaremaa Õppekeskuse ja MTÜ Randvere Tööõppekeskuse projektid said soovitud rahastuse.

MTÜ Randvere Tööõppekeskuse projekti „Tööandja kaasamine pikaajaliste töötute ettevalmistamisel sisenemiseks avatud tööturule” eestvedaja Tiiu Randma sõnul alustatakse projektitegevustega 1. aprillil.

15 kuud kestev projekt on suunatud tööandjatele ja pikaajalistele töötutele, tutvustas Randma. Tema sõnul on töötutele planeeritud mitmeid koolitusi, praktikaid, vajadusel ka sotsiaalpsühholoogilist nõustamist. Koolitused on toimetulekuteemalised ja erialased, selgitas Randma ning lisas, et ettevõtluskoolituse lõpuks koostab inimene äriplaani, mille jaoks taotleda stardiabi.

Tööandjate tarbeks on meil kokkulepe Saaremaa õppekeskuse inimestega, seal toimuvad koolitused, mille raames õpetatakse tööandjatele, kuidas toimida erivajadustega ja pikaajalise töötu puhul, rääkis Randma. Tema sõnul on kavas ka mitmed teabepäevad. Eesmärk on motiveerida tööandjaid, märkis ta.

Projekt on mõeldud 45 töötule üle Saaremaa. Optimaalne on, et tööle saavad neist ligi 30, aga me ei välista, et ka rohkem, sõnas Tiiu Randma.
MTÜ Randvere Tööõppekeskuse projekti kaasrahastavad Tööturuamet, Kaarma vallavalitsus ja Kuressaare linnavalitsus.

MTÜ Saaremaa Õppekeskuse projekt „Professionaalne teenindaja kui teeninduse kvaliteedi võtmetegur” on suunatud 16-24-aastastele noortele töötutele, rääkis projekti eestvedaja Leonora Kraus. Tema sõnul on projekti põhiosa pikaajaline klienditeeninduse koolitus, lisaks korraldatakse konverentse tööandjatega. Konverentsidel õpetatakse tööandjaid tähtsustama klienditeenindajaid, et nood saaks paremini oma tööd teha, tutvustas Kraus.

Lisaks eelnevale hõlmab projekt Krausi sõnul veel muudki – tööpraktika, transporditoetus tööl käimiseks (neli esimest kuud), palgatoetusega tööle asumine. Viimane tähendab seda, et projektirahadest makstakse noore tööle võtnud asutusele miinimumpalga suurust toetust, selgitas Kraus.
Saaremaa õppekeskuse projekt algab 1. juunil, mil kohalike omavalitsuste abiga asutakse komplekteerima paarikümneliikmelist gruppi. Koolitustega alustatakse oktoobris ning järgmise aasta suveks peaks vähemalt 15 noort endale töö leidma, avaldas Kraus lootust.

MTÜ Saaremaa Õppekeskuse projekti toetab lisaks Euroopa sotsiaalfondile ka Tööturuamet.

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3 eesmärk on töötuse ning seeläbi ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse laiaulatuslikum ja tõhusam ennetamine ja leevendamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine. Kokku osales konkursil 44 projekti, millest rahastuse said 27.

Maakonnas on tööturuameti Saaremaa osakonna juhataja Kaie Lepa sõnul praegu töötuna registreeritud ligi 400 inimest.

Print Friendly, PDF & Email