Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Neh, mes ma ütlesi – nüid oogid see koht kee, et rohelist jeetigid välje. Vaada, ühe külje peeld oo see isegid öige, sennepärast et see oo jo üks liikumine ning kui sa kogus aeg liigud, kis siiss puud-veed tuba toob ning supikausi lauale paneb ning löpp oo see, kui ämblik soole kuskispoole augu ede vögru kujub. Ja kui nöukste liikujade käde vöim anda, siiss äi tea eluilmaskid, mes moodi see soo peele möidub – tohid sa änam umigu sirelpöösa eere vett laskma minna vai suitsuotsa maha visada.

Neh, ma p`teegid, kas see Trandberg ennast nüid ka kuskispoole kinni siub vai, a teise külje peeld vaates ütle ma seda, et nöuke asi nat rohelist peevad siiskid sii ilmas olema ka, seda äi tohi mette ee keelda. A ta peeb olema sedamodi, et mei teaks, et nad olemas oo ning keikse aeg millegid vasta vöitlevad.

Et nüid rohelist menema visadi nat üljeste söödud vörgulina, see pole mo vanamorile mette meele järgi olnd ning ma pole taale söögi laudas ke mette reekima akkand, et sii oo senne viimase vabariigi aegus midad nelikümmend parteid olnd ning mütu oo alles jeend?

Eks elu pistab ise oma männigu vahele ning mool tuleb preet meele, et ma lugesi mütukümmend aastad tagasi, kui vana Kaarel Ird veel elus oli ning kerjudas, et tillevoni raamadu vöib ka lavasta, ise asi, kas sennel möted oo… Neh, siiss oo easte, kui sa aru said küll, mes ma sennega ütelda tahtsi. Jaah…

A, kas sa tead, et ma ole nüid, ooda ma katsu senne söna, mes vanamor mo kohta ütles, ise ka välje ütelda, see oli “hierumant”… äi olnd – irumant oli! Ning teedsa, miks jäuks? Vaada, kui see söda sii akas, et Antsip äi tahtnd mette välisministeri portvelli anda ning Mardi Laar pole mette tahtnd seda ammedid vetma jätta, siiss ma ühe peeva ütlesi, et mes nad jäunavad – tehku kaks välisministeri kohta ning kolitsooni lepingule vöib pasunad puhuma akada.

Sest ma ütle soole ausald – mool oo Mardi pärast erm, sest kui ta peeks Narva silla peele astuma – venelast laskvad ta jo maha ning kis siiss Pehmedes ja karvastes nalja teeb?

Neh-ja kui see va Rannamää televiisuris ka ütles, et vene suuna peele vöiks teise ministri koha juure tehja, siiss vaadas vanamor moole otsa ning ütleskid moo kohta senne söna.

A see pole mitte ainuld senne pärast – ma ennustasi ühe asja veel ette, see oli siiss, kui nädala peevad jägu keik kohad kisa täis olid, et venelast tulevad Talina jälapalli mängima ning ma pidi eelmise laubä poolest peevast jüba sauna ahju tule tegema, sest televiisuri saated olid nenda segamisi pekset, et Önne 13 akas kell 7.

Nehja, siiss see laul senna juure, et mei pole ennem kodu nendele kautandkid ning kis teab, äkist senne korra oo vöitugid oota.

Siiss ma ütlesigid vanamorile ennem sauna menegut, et mool oo asi teeda – venelast vöitvad kaks null. Vanamor löi peuga, et jah, sina nüid tead, mene sauna, et ta tahab ka ennem Önnet ennast ee pesta.

Neh, ma kuultsi muidud söna, a öhta, kui nee asjad, mes vaata aitast lebi said ning vanamor voodi kobis, keertsi ma korra nuppu ning mes ma nägi – venelast juhtist viis menuuti ennem löppu kaks null. Ma leksi seda muidud kohe vanamorile kuuludama ning et ta moole ainuld otsa vaatas ning “mhmh” tegi, siiss senne järgi sai ma aru, et mo aktsiad oo kinasti töusnd.

Vat nüid ma olegid irumant valmis. A vanamor oo mo meelest roheliste eeskuju järgi ka liikumist arjudama akkand – see oo poodis liikumine, sest terve eelmis nädala pistis ta ega umigu pussi peele ning Kärdele.
Ma siiss küsisigid, et mes seel ega peev raha kuludamas käidakse? Ta ütles moole, et Konsumi poe ülemine korrus leheb rimonti ning keik asjad oo mütukümmend protsenti odavamad.

Ma siis küsisi, et äga sa äi pea keiki neid asju riiuli peeld ee ostma, mes altinnat oo? Vanamor vaatas moole vihase näuga otsa, vettis kottist kassatseki ning pistis moole nina alla. Äi-neh, nüid ma sai aru küll, seel oli kinaste kirjas, et – külastage meid jälle!

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email