Võsavillemid, moarahva uskumised ning muhu murdekiel

Võsavillemid, moarahva uskumised ning muhu murdekiel

 

Märtsiku viimased päevad uo kätte jõudn. Imekenad ilmad ellitavad inimesi ja mielitavad välja päeva kätte. Mesimummisid ja isegid liblikud lendab rinki.

Põhja-Muhus randas nädalivahetusel jalutamas köin nuored avastasid poaer-kolm jäävangi jään võsavillemid. Ulgusid mustas mures. Hiiumoa puol laidude pial pidade üks, kuon taeva puole, olema; teene Seana puol ja Tammiski nuki kohtas kolmas.

Ma läksi koa voatama-kuulama. Midagid justkut olli jah. Üks täpp paistis laiu pial iemal kalda eares. Aga vanamas eas inimene muutub kahtlustavaks. Ei tia, kas uo viga kõrude vahel, silmad eb seleta nagunii easte. Muidugid põle ma elu sihes ühtegid unti vabas luoduses kohan. Kas ja kis sial ulgus, kindlasti eb tia teitele ütelda.

Jälle neh. Vana moarahva uskumisi müöda olli susi tark ja salapärane luom. Moarahva ja moausu tarkusi kokku koguv ja säilita katsuv Moavalla koda tiatab, et täna Härjapea koja õhtal kavas Ahto Kaasiku ettekanne „Muhumoa ajaluolised luoduslikud pühapaigad”.

Moavalla koja uudissed reakivad, et „Muhumoal leidub pühasid allikud, hiisi ja Moavalla ljaaneosale iseluomulikult rohkeste ravitsemiseks mõeld moaljakiva. Pühi kiva võie kohata kaugetel metsa-eenamoadel, külatiede eares ja isegid taluaidades. Viel mineva sajandi I puolel ollid nie elavas kasutuses ja võeraste iest uolikalt saladuses oitud.

Paergus leidub piaaegu igas külas vanainimesi, kis uo moaljakividel uhatlemas köin ja tundvad sõnna juure kuuluvaid taigasid. Viimasel poaril voastal uo Moavalla koda seltsis Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli ja Muhu Muuseumiga korraldan Muhus väliuuringumi. Palju uvitavad ajalugu uo kokku korjat.”

Härjapea koja õhta toimude siis täna algusega 18 Talina linnas, Rüütli tn 6, Ajaluo Instituudi Nõutoas. Sissepeas uo vaba, tulla võivad kõik uvilised.

Muhu Muuseumis toimusid eile talgud. Kenasti kordas muuseumiala tehti viel kenamini korda. Ja täna süidatse Koguvas mälestuslõke Lennart Merile, jälgides mineva voasta tehtud üleskutset. Sest olli mineva nädali juttu. Tuli süidatse kellu 18. Tulge kampa!

Hellamoa külakeskuses köis kohja pial juusseleikaja ja lokitegija. Ietsidpidi, tulevas kuus tulle ehk jälle, jälgige aga reglaami, ehk siis eb piagid kottu väga kaugese minema, et soengud pähe soaja.

Hellamoa külakeskus loanib nädali pärast, nejabe 5. abrillil, ühte kenad videvikuõhtad. Vaikne neljabe nagnii, munadepühad tulemas.

Teisibe toimus Muhu valla arengukava lõpparutelu. Kõik tüörühmad tullid kokku ja arutasid asja. Ietsidpidi pannasse arengukava avalikule arutelule.

Neid inimesi, kellel muhu murdekieles kirja pandud uudissimi paha või raske lukeda, tervita siikohtas, aga eb lohuta kuidagid. Ma pusserda seda mõlki ikke ietsi lehte vist. Kunagid, kui ma viel luuletusi kirjutasi, katsusi mõnda koa murde panna. No ei es tuln välja midagid. Siis ma mõtlesi, et lorilaula või naljalugusid soabkid paljast sedamuodi tiha, aga nüid takkajärele olli ma ise lihtsalt siis nour ja tola. Näe, Irma Järvesalul ja Irena Vapperil tulavad kenad inge ja südamega luuleriad murdes välja. Lihtsaste inimene piab olema vähe küpsem sõukse kunsi jaoks.

Omaette tiema muidugid uo tõeste murde paberi piale kirja panemine. Inglise rammatikast lainatud ealdusmärkidega soaks ehk kõige tõepärasema kõla üles tähenda. Et aaga seltsis köia, tuleks kuosta eraldi arvutirogramm muhu murdekieles kirjutajatele.

Arenguruumi uo, nõnna kut nähe, just igas eluvaldas. Põle karta taris, et tüöpuudus kätte tuleb. Ikka louminguliselt ja rõemsal mielel, nautige kena kevaded. Sõuksi vaiksid kargid varakevadisi öid põle muol küll endsest aast mieles. Eks me soame seda ietsidpidi oma lapselastele reakida, kui kenad vanal aal kevadised üod ja kui sädelev olli kuu taevas.

Print Friendly, PDF & Email