Keskerakond jääb sotsiaalse suuna valvuriks (5)

Keskerakond jääb sotsiaalse suuna valvuriks

 

Valimisvõitluse tolm on hajunud, uued valitsusliidud sõlmunud ja peaaegu kindel on, et Keskerakond läheb opositsiooni.

Oleme kõigil järjestikustel riigikogu valimistel oma toetust suurendanud ja nüüdki ületasime eelmiste valimiste tulemuse 18 000 hääle võrra – seda on rohkem kui terve Kuressaare elanike jagu. Erakondade üldine nõrkus ja sellest tingitud häälte koondumine Reformierakonna kätte tingis aga tõsiasja, et vaatamata Keskerakonna toetuse silmapaistvale paranemisele, ei ole meie need, kes moodustavad järgmise valitsuse. Ehk teisisõnu – saime väga hea tulemuse, kuid meie väga hea pole kahjuks küllalt hea, et juhtida ise edasi asjade kulgu.

Keskerakonna eesmärk nendel valimistel oli arstide, õpetajate ja politseinike palgareform. See jääb meie eesmärgiks ka nüüd, kui valimised on läbi. Meie hinnangul vajavad nendes sektorites töötavate inimeste palgad kiiret ja pidevat tõusu, 20-25 protsenti aastas ja nii neli-viis aastat järjest, mis viib hariduses, tervishoius ja sisejulgeoleku alal töötavate inimeste sissetulekud Euroopa tasemele.

Reformierakond on osutanud, et palk nendel elualadel saab tõusta ainult samas tempos riigi üldise tootlikkuse kasvuga. See aga tähendab paratamatult, et õpetajate ja korrakaitsjate palgad jäävad riigi keskmisele palgale järele lohisema. Nii võtab uus koalitsioonileping sihiks, et õpetajate palk peab jõudma riigi keskmise palgani aastaks 2011.

Arvan, et haridusvaldkonnas töötavad inimesed eeldavad märksa otsustavamaid lahendusi. Nende elualade esindajad on olnud tänavusele palgatõusule vaatamata ikkagi liiga tagaplaanil. Ma ei näe mingit vastutustunnet selles, et otsustava lahenduseta jääb päästjate ja politseinike palgaküsimus.

Kui siiani hoidis Eestit sotsiaalsemal kursil Keskerakond, siis uues valitsuses jäävad seda tegema sotsiaaldemokraadid oma pelga kolme ministrikohaga. See tähendab parempoolset poliitikat, mis pöörab tervikuna vähem tähelepanu võimalusi võrdsustavale ja sotsiaalseid lõhesid siluvale kursile. Meie oleme veendunud, et Eestis on ebavõrdsus tõsine probleem ja parim lahendus selle vastu on suund Põhjamaade heaoluriigi poole. Pidev maksualandamine meid sinna ei vii. Pole võimalik maksta Venemaa moodi ülimadalat tulumaksu ja saada Norra moodi kõrget pensioni.

Kuid ilmselt valis suur osa valijatest pigem inimesi isikliku meeldivuse järgi kui arusaamas, et Reformierakond tähendab tasulist kõrgharidust, palgaarmeed ja leebet alkoholipoliitikat ning vähem sekkumisjõulist riiki.
Keskerakond kavatseb sellistele suundumustele vastu seista, samas ei saa opositsioon olla vastu lihtsalt vastuolemise pärast ega langeda kritikaanlusesse.

Oleme veendunud, et sündivas koalitsioonileppes on punkte, mida oleme valmis toetama, sest need viivad Eesti arengut edasi. Ennekõike toetame algatusi, mis aitavad Eestil saada riigiks, mis tagab väärika elujärje nii noorele kui vanale ega jäta kedagi maha. Keskerakond jääb sotsiaalse suuna valvuriks Eesti poliitikas, olgu
valitsuses või väljaspool seda.

Print Friendly, PDF & Email