Kanada eestlaste juubeliüritus (3)

Kanada eestlaste juubeliüritus

 

Kanadas tegutsev eestlaste ühiskondlik organisatsioon – Maakondlik Esinduskogu – tähistas oma hõbejuubelit.

Paastumaarjapäeval, 25. märtsil möödus 25 aastat päevast, mil Kanadas elavad eestlased otsustasid luua organisatsiooni, mis sai nimeks Kanada Eesti Maakondlik Esinduskogu. Organisatsiooni eesmärgiks oli ühendada Kanadas juba varem tegutsevaid eestlaste seltse, mis peamiselt olid tekkinud Eesti erinevate maakondade baasil.

Nii näiteks olid oma ühenduse rajanud Kanadas elavad saarlased, hiidlased, tartlased, pärnakad jt. Uue organisatsiooni eesmärgiks oli koordineerida Kanadas tegutsevate eestlaste ühenduste tegevust.
Täna on Kanada Eesti Maakondliku Esinduskogu liikmeteks 12 eestlaste ühendust – selle koosseisu kuuluvad Harjumaalt, Hiiumaalt, Järvamaalt, Läänemaalt, Petserimaalt, Pärnumaalt, Saaremaalt, Tartumaalt, Valgamaalt, Viljandimaalt, Virumaalt ja Võrumaalt pärit eestlaste ühendused.

Torontos tegutsev saarlaste ühendus (SÜT) oli 1982. aastal Maakondliku Esinduskogu üheks asutajaliikmeks. SÜT esimees Johannes Pahapill rääkis organisatsiooni loomise ajaloost järgmist: „See oli 1976. aastal, Toronto saarlaste traditsioonilisel küünlapäeva koosviibimisel, kui kerkis päevakorda korraldada Kanadas eestlaste killamängud. Idee üheks autoriks oli SÜT tookordne esimees Robert Kreem.” (Muide, Robert Kreem oli ka ülemaailmsete eesti päevade ehk ESTO üheks algatajaks – toim.)
Kanada eestlaste esimesed killamängud said teoks 1981. aastal.

Johannes Pahapilli sõnul viis just see üritus Kanadas elavad eestlased mõttele luua püsivalt tegutsev ja kõiki eestlaste ühendusi liitev katusorganisatsioon, mis sai nimeks Maakondlik Esinduskogu. Organisatsioon asutati 1982. aasta 25. märtsil.

Johannes Pahapill märkis esinduskogu hõbejuubeli tähistamist kirjeldades, et osavõtt oli üle ootuste hea. „Üritus toimus Toronto Eesti Maja peosaalis,” rääkis Pahapill. „Kohal oli ligi paarsada inimest ja juubelipidu oli hästi ette valmistatud – kogu pro-gramm oli läbi mõeldud, hästi koostatud ning see kulges esinduskogu praeguse esimehe Anne Ornuka kindlakäelisel juhtimisel.”

Eestluse tulevik võõrsil

Kanada eestlaste seekordsel juubeliüritusel kerkis päevakorda veidi murettekitav küsimus. Johannes Pahapill: „Nagu tänapäeval on selliste ürituste puhul tavaks, kerkis ka nüüd üles küsimus: kas suudame ka tulevikus nii elujõuliselt jätkata, mil kodumaal sündinute read aina kahanevad ning võõrsil sündinud eestlaste juures teeb assimilatsioon oma armutut tööd?”

Johannes Pahapill ütles, et mitu Kanada eestlaste noorema põlvkonna esindajat andsid sellele küsimusele julgustavalt jaatava vastuse. „Nad lubasid vanas vaimus jätkata ja teha seda nii kaua, kui jätkub huvilisi.”

Print Friendly, PDF & Email