Maavanemad pöörduvad uue haridusministri poole (1)

Lääne regiooni maavanemad (Saare maavanem Toomas Kasemaa, Hiiu maavanem Hannes Maasel, Pärnu maavanem Toomas Kivimägi ning Lääne maavanem Sulev Vare) kohtusid eile Kuressaares kolmandat korda. Seekord võeti arutlusteemaks kohalikud haridusprobleemid.

Kohtumise tulemusena otsustati tulevasele haridusministrile saata ühine pöördumine, milles soovitakse tagasi tuua maavalitsuse tasandile koolide järelvalvefunktsioon ning vaadata üle koolide rahastamisskeem.

Maavalitsustes on olemas ressurss järelevalve teostamiseks (hariduse järelvalve funktsioonid on maavalitsustel ka kunagi olnud), samas ei suuda kõik vallad, kus tihtilugu on koolidirektor hariduses kõige pädevam isik, koole kontrollida, kinnitasid maavanemad. Nende sõnul on selleks, et väikekoolid jääksid püsima, oluline ümber vaadata ka koolide rahastamise skeem, sest praegune pearahasüsteem soosib suurkoole.

Kõik õppeasutused on alustanud erinevalt stardipositsioonilt – on uusi hooneid ja neid, kus sajandeid on juba jagatud haridust. Samuti on koole, mis saanud mõned aastad tagasi riigilt investeeringuid ning seega neid nii pea ei vaja. Maavanemate hinnangul oleks õigem koole rahastada klassipõhise rahastamissüsteemi järgi ning taastada riiklike investeeringute programm (kunagine RIP oli nende arvates väga efektiivne, samuti kiideti kohalike investeeringute kava KOIT).

Väikekoolide, eriti nende, mis asuvad teistest eraldi, säilimiseks peeti oluliseks anda maavanemale otsustusõigus koolide regionaalse rahastamise suhtes.

Kui praegu arvestatakse eraldi kategooriasse ja rahastatakse teistest sõltumatult neid koole, mis asuvad teistest koolidest kaugemal kui 30 km (näit Ruhnu põhikool), siis võrdluseks võib tuua Torgu põhikooli, mille kaugus Salme koolist on 28,6 km ning sellele koolile antakse raha võrdselt nö tavakoolidega.

Oluliseks pidasid maavanemad ka erivajadusega lastele (nii andekatele kui ka puuetega lastele) eraldi rahastamisskeemi loomist ning noorte õpetajate palkade ja sotsiaalsete tagatiste süsteemi üle vaatamist. Lääne regiooni maavanemad toetasid koalitsioonileppesse kirjutatud noore õpetaja stardiraha maksmist.

Toomas Kasemaa ütles, et saadab haridusprobleeme puudutava pöördumise tutvumiseks ka teistele maavanematele ning kuna mured maakondades on suhteliselt sarnased, loodab ta toetust saada ka neilt.

Print Friendly, PDF & Email