Torgu vald on tõsises kriisis (5)

Torgu põhikooli säilitamise eest võitlejad peaksid täna vallavalitsusele ja -volikogule üle andma pöördumise, milles seatakse kahtluse alla vallavõimude kooli sulgemist puudutava otsuse õiguspädevus.

Pöördumises väljendatakse kartust selle üle, et võim vallas ning otsustamine koondub üha enam väikese kliki kätte.

Torgu vallavolikogu liige ja sealse põhikooli direktori kt
Anne Rand ütles, et temal on küll jäänud mulje, et Torgu vallas on tegemist tõsise kriisiga ja seda kolmes tähenduses. „Meil on nii demokraatia, valitsemise kui ka juhtimise kriis,” ütles ta.

Eile pärastlõunal kohtus Anne Rand Saare maavanema Toomas Kasemaaga. Pärast kohtumist ütles maavanem, et Torgu põhikooli sulgemise ja selle jätkamise lasteaed-algkoolina otsustas demokraatlikult valitud vallavolikogu häälteenamusega ja kuna meil on tegemist esindusdemokraatiaga, siis maavalitsus seda otsust kuidagi vaidlustada ei saa.

„Teine küsimus, mis meie kohtumisel samuti üles kerkis, on see, – nagu väitis Anne Rand – , et Torgu vallavalitsuses ja -volikogus on tõkestatud juurdepääs teatud dokumentatsioonile. Siin saaksime küll järelepärimise teha ja omapoolset abi osutada,” rääkis maavanem.

Kadunud protokollid

Anne Ranna sõnul polevat volikogus veebruarikuus toimunud istungite protokolle. Just nendel istungitel langetaski volikogu otsuse põhikooli reorganiseerimisest lasteaed-algkooliks.

„Minu suhtes nüüd väidetakse, et mina olevat jäänud tookord volikogus hääletamisel erapooletuks,” märkis Rand. „Vastupidi, vallavolikogu esimees on ajalehele Meie Maa veel öelnud, et olen volikogu liikmena igal pool poolt hääletanud. Võin kindlalt väita, et olen alati olnud kooli reorganiseerimise vastu.” Anne Rand lisas, et nüüd pole tal aga võimalik volikogu vastavate protokollidega tutvuda, et teada saada, mis on sinna tegelikult kirjutatud.

Täna peaksid Torgu kooli säilitamise eest võitlejad vallavalitsusele ja -volikogule üle andma pöördumise, millele on alla kirjutanud umbes 30 inimest. Pöördumises väljendatakse pahameelt selle üle, et vallavõimud pole Torgu kooli reorganiseerimise küsimuses piisavalt valla elanikega nõu pidanud.

Pöördumises on kirjutatud: „Arusaamatuks jääb, miks pole vallavalitsus ja -volikogu kooli ümberkujundamise arengusse kaasanud lapsevanemaid, kooli pedagoogilist nõukogu ega ka kooli hoolekogu.” Demokraatia kriis Torgus ilmnevatki selles, et kogukonda puudutavate tõsiste otsuste langetamisse kodanikke ei kaasata. „Kas siis kohalikel elanikel pole üldse õigust sekkuda Sõrvet ja tema tulevikku puudutavatesse küsimustesse?” on pöördumises küsitud.

Juhtimise läbipaistmatus

Lisaks süüdistavad pöördumise koostajad Torgu kohalikke võime selles, et juhtimine ja valitsemine vallas on läbipaistmatu. Seepärast jääbki pöördumise koostajate sõnul paljudele arusaamatuks, mida tegelikult on vallavõim teinud selleks, et kool kui kultuuri üks peamistest kandjatest ka püsima jääks.

Pöördumises on öeldud, et varasematel aastatel on kooli eelarve küsimustes ka kooli juhtkonnaga nõu peetud, seda on teinud nii vallavanem, vallavolikogu esimees kui valla raamatupidaja. „2007. aasta eelarve koostamisel seda miskipärast tehtud ei ole. Samuti pole eelarve projekti läbi arutatud vallavolikogu kõikide komisjonidega… Samuti pole kooli juhtkonnale esitatud andmeid kooli eelarve täitmise ja eelarve raha liikumise kohta. See ülevaade on hädavajalik selleks, et kooli paremini majandada.”

Pöördumise koostajatele teeb veel ka muret see, et Torgu põhikooli renoveerimiseks on viimasel ajal suuri summasid kulutatud. Seetõttu tekibki paratamatult küsimus – mis saab renoveeritud koolihoonest pärast seda, kui koolihoone laste vähesuse tõttu tühjaks jääb? Kelle huvides hakatakse seda hoonet kasutama?

Kõigile neile küsimustele ootavad pöördumise koostajad Torgu valla võimudelt vastust aprillikuu alguses.

Print Friendly, PDF & Email