Saabunud kevad nõuab liiklejailt rohkem tähelepanelikkust

Kevade saabudes mitmekesistub meie liiklusmaastik: autodele lisanduvad jalgrattad ja mopeedid. Meie kõigi ohutuse huvides tasub talve jooksul ununenu uuesti meelde tuletada.

Lisaks autojuhile peavad liikluseeskirja tundma ning täitma ka jalgrattur ja mopeedijuht. Turvalise liiklemise esimene nõue on liikluseeskirja järgimine ning viisakad liikluskombed. Sageli annavad aga just täiskasvanud lastele halba eeskuju, rikkudes elementaarseid liiklusreegleid.

Enne lapse liiklusesse lubamist tuleb lastevanematel läbi viia kodune liiklusturvalisuse teemaline loeng.

Tuletan meelde liikluseeskirja mõningaid nõudeid:

– mopeedijuht peab olema vähemalt 14-aastane;
– jalgrattur peab sõiduteel sõitmiseks olema vähemalt 10 aastat vana;
– 10–14-aastasel jalgratturil ja 14–15-aastasel mopeedijuhil peab mujal kui õuealal sõites olema kaasas ohutu sõidu võtete tundmist tõendav tunnistus ehk juhiluba.

Jalgratta ja mopeediga peab sõitma jalgrattateel, selle puudumisel sõidutee äärmisel parempoolsel rajal, väljaarvatud pöördemanöövrite ajal.

Mopeedijuhil ja tema kaassõitjal peab olema peas kaitsekiiver. Jalgratturil liikluseeskiri küll otseselt ei nõua kaitsekiivri kandmist, kuid turvalisuse tagamiseks võiks seda siiski teha.

Ootamatult sõiduautode varjust väljasõitvad ratturid võivad sattuda õnnetustesse. Õuealadel tiirutavad lapsed on väikesed ega hakka autode varjus silma. Väikestel rattajuhtidel võiks sõiduriista küljes olla pikk lipukesega varras, et nad paremini silma torkaksid. Ratturi riietus olgu pigem eredavärviline kui tumehalli tooni, nii on teda tumeda teekatte foonil lihtsam märgata.

Ei tohi unustada, et ka jalgratta ja mopeedi tehniline seisund peab vastama liikluseeskirja nõuetele.

Suurtele ja väikeste ratturitele tasub meelde tuletada sedagi, et tähistatud ülekäigurajal ei pea autojuht teed andma sõites teed ületavale jalgratturile ning rattur on kohustatud ülekäigurajal tee ületamiseks ratta käekõrvale võtma ja ületama tee nagu jalakäija.

Võimalikud karistused

Jalgratturit ja mopeedijuhti on liikluseeskirja rikkumise eest võimalik karistada kuni 10 trahviühiku ehk 600 krooni suuruse rahatrahviga.
Joobes sõitmise või liiklusohtliku olukorra tekitamise eest aga kuni 100 trahviühiku ehk 6000 krooni suuruse rahatrahviga.

Meie eesmärgiks ei ole võimalikult paljusid liiklejaid karistada, vaid olla abiks üldise turvalisuse tagamisel, seda ka meie teedel ja tänavatel.
Loodan siiralt, et kõik annavad oma panuse üldise liikluskultuuri paranemisse ning sügisel suvest kokkuvõtteid tehes on õnnetustesse sattunud ja seadust rikkunud kergliiklejate arv võimalikult väike.
Turvalist liiklemist!

Print Friendly, PDF & Email