1. aprill toob taas pensionitõusu

1. aprillil viiakse läbi järjekordne riiklike pensionide indekseerimine, mis tähendab, et rahvapensioni määra, pensioni baasosa ja aastahinde senikehtinud väärtused korrutatakse läbi 2007. aasta indeksiga ja kõik riiklikud pensionid suurenevad mõnesaja krooni võrra, olenevalt igaühe isiklikust pensioniõiguslikust staažist ja aastakoefitsiendist.

Riikliku pensioni 2007. aasta indeksi väärtuseks kinnitas vabariigi valitsus 15. märtsil 1,122 ning alates 1. aprillist on:
rahvapensioni määr – 1423 krooni 31 senti;
pensioni baasosa – 1123 krooni 58 senti;
aastahinne – 54 krooni 43 senti.

Kuni 3000-kroonine pension on maksuvaba, lisaks on igal pensionäril (nagu ka kõigil töötajatel) tänavu õigus 2000-kroonisele üldisele maksuvabale tulule kuus. Seega on pensionäril tänavu maksuvaba kuni 5000 kroonine kuutulu, kuid sotsiaalkindlustusamet saab seda arvesse võtta üksnes pensionäri isikliku avalduse alusel. Vastasel juhul kuulub 3000 krooni ületav osa pensionist tulumaksustamisele (sellest arvestatakse maha 22% tulumaksu).

Prognoosi kohaselt ületab ligikaudu 9000 inimese pension tänavu 1. aprillil esmakordselt 3000 krooni piiri ja seetõttu hakatakse nende pensionist tulumaksu kinni pidama, kui nad ei esita pensioniametile avaldust maksuvabastuse rakendamiseks.

Avalduses peab kindlasti olema märgitud:
avaldaja nimi,
isikukood,
elukoht,
kuu ja aasta, millest alates soovitakse üldise maksuvaba tulu arvestamist.
Omakäeliselt allkirjastatud avalduse võib saata posti teel või elukohajärgsesse pensioniameti osakonda ise kohale viia. Avalduse blankett on saadaval ka veebilehel www.ensib.ee/blanketid/avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta

Samasuguse avalduse peavad pensioniametile esitama ka vanema- või kahjuhüvitise saajad, kes soovivad hüvitisele rakendada tulumaksuseaduse §-s 23 sätestatud maksuvabastust.

Inimesed, kes soovivad avalduse esitada pensioniametis kohapeal, võivad seda teha ka pärast pensionitõusu, kogu aprillikuu jooksul, vältides sellega pikki järjekordi vahetult enne ja pärast pensionide indekseerimist 1. aprillil. Aprillikuu pension on sel juhul küll tulumaksu võrra väiksem, kuid vajalik ümberarvutus tehakse ja kinnipeetud tulumaks tagastatakse juba järgmisel kuul.

Kui tulumaksust vabastamise avaldus on esitatud juba varem ja isiku andmetes ei ole midagi muutunud, siis uut avaldust esitada ei ole vaja.
Kui aga pensionär saab tulu mitmest allikast (näiteks ka töötab), peab ta valima, kas soovib lubatud 2000-kroonise mahaarvamise teha töötasult või pensionist, ja esitama avalduse kas tööandjale või pensioniametile, sest mõlemas kohas seda teha ei saa.

See pensionär aga, kes on varem esitanud avalduse maksuvabastuse rakendamiseks pensioniametile, kuid soovib nüüd näiteks minna tööle ja kasutada tulumaksuvabastust tööandja poolt makstavate tulude puhul, peab sellest pensioniametit kirjalikult teavitama.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Print Friendly, PDF & Email