Suvine töömalev suureneb

Kuressaare noorte huvikeskus planeerib suvise õpilaste töömaleva mahtu paarikümne õpilase võrra suurendada. Samuti on kasvanud ka Kuressaare linna poolne eelarveline rahaeraldis.

Kuressaare töömalev toimub tänavu 2. – 15. juulini. Tööperioodi pikkus on kümme päeva. Nagu eelmiselgi aastal on peamised töökohad Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses. Töökohtade otsimine ja kooskõlastamine on juba käimas. Kindlasti tuleb malev appi Kuressaare linna hallatavates asutustes ja heakorratöödel.

Eelmisel aastal oli 52% kõigist töökohtadest erasektoris. Sel aastal püütakse seda osa kindlasti suurendada. Kuna kogemus on näidanud, et enamik võimalikke tööandjaid ärkab alles viimasel hetkel palub huvikeskuse direktor Aare Martinson tööandjatel juba varakult oma tööjõusoovidest teada anda. Tema sõnul näitab erasektori kohtade suur arv, et malevat usaldatakse ja noorte tööga jäädakse rahule.

Õpilasi on Kuressaare töömalevasse tulnud aasta-aastalt aina rohkem. Martinsoni sõnul loodetakse sel aastal kohtade arvu suurendada 120-lt 140ni. Tööle hakkab 8–9 rühma.

Kuressaare linnavalitsus toetab töömalevat tänavu 130 000 krooniga, mis kulub malevlaste palkadeks, maleva organiseerimiseks, töövahendite soetamiseks ja lõpulaagri korraldamiseks. „Lisaks loodame hankida lisaraha hasartmängumaksu nõukogu ja avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Osa malevlaste palku tuleb tööandjatelt-äriühingutelt,” ütles Martinson.

Malevlased riietatakse ühtsesse Eesti õpilasmaleva vormi ja töötegemisele paneb punkti maleva lõpulaager.

Tööpakkujatel palutakse endast märku anda telefonil 45 55802 või meilil
knh@kuressaare.ee

Print Friendly, PDF & Email