Muratsi Sadama Selts soovib ehitada spordiväljakut

MTÜ Muratsi Sadama Selts esitas Kaarma vallavalitsusele avalduse taotlemaks munitsipaalomandisse maad, kuhu kavatsetakse rajada kiigeplats ja mänguväljakud ning spordirajatised.

Ligi poole hektari suurune Angerja maaüksus on mõeldud kasutamiseks kõigile külaelanikele.

„See on arenev piirkond. Üks korralik külaplats peab noorte jaoks olema, kus palli mängida, kiikuda ja muid ühisettevõtmisi korraldada,” arutles vallavanem Ülo Vevers.

MTÜ loomise üheks eesmärgiks on Muratsi sadama korrastamine, kuid praegu on see takerdunud rahastamise taha. Veversi sõnul tahavad seltsi liikmed edaspidi korraldada kalastusturismi. Selleks on aga korralikku sadamat tarvis.

Spordiplatside ja mänguväljakute rajamine läheb lahti pärast maa munitsipaalomandisse saamist. „Volikogu saab maa seejärel seltsile haldamiseks anda. Seltsil tuleb siis kirjutada taotlusi väljakute ja platside ehitamise rahastamiseks. Sellest paigast peaks saama kogu küla kooskäimise koht, meelispaik, kus harrastada kõikvõimalikke sportlikke tegevusi,” ütles vallavanem Ülo Vevers.

Print Friendly, PDF & Email