Tuul panni mere elama

Tuul panni mere elama

 

Nüid uo siis ametlikult alan luoduse ärkamise voastaaeg. Meite aidas põesa all leidsid lapsed esimesed sinililled, mis omad ninad välja pistsid.

Lubatse suoja märtsi. Varsti lähtvad kõik metsaalused sini-siniseks ja siis valgeks. Rohi akkab koa juoniga kasuma, siis soavad meite soare metsalehmad ilma talumieste takka näppamata kõhud täis süüa.

Mineva riede Leisis Endless Nameless muusikaüritusel üles astun kahel muhu poiste bändil olle easte läin. Puole silmaga ma nägi Maleva esinemist videu pialt üle nuorde õla. MintTaarat kiidetse koa – voastaga kenaste edasi arenen. Eks näe, ehk suiaegas soab neid jälle Lepanalgid nähe. Minevavoasta ruoviks Koit Simso korraldat rokkkontsert Üks Asi tahab järge soaja.

Nädalivahetusel võttis tuul kätte ja panni mere elama. Jää loksus lahti ja katsus kuskile minema akata. Kaks tublid nuort miest, kis Kõenastu laiu pial eksamiks õppesid, akkasid Muhuse tulema. Esteks ikka jäädpidi, siis jääsuppipidi ja Muhu randas loksus juba lage vesi. Liedpidi randa ulpin nuordel olli nalja nabani, põlle külm oln ega midagid. Tariskid kaugelt otsida, kui ekstriemselt elada tahad.

Kuolilapsed pidavad vaheaega. Kis puhkavad, kis tegavad katseid järgmise kuoli astumiseks. Muhu Nuordekeskuses pieti teisibe jälle Muinasjutuõhtad, kus Muhu Muuseumist Helen Pihl köib lastega kulduurselt aega vietmas. Kõiksepialt loetse ette üks kena iesti muinasjutt. Siis tihasse kalsunutsakad vanal ial rahvuslikul moel, sõuksed käte ja nägudega tegelaskujud.

Nendega lavastatse seltsis kuuldud lugu. Teisibe soadi kokku viiendad korda. Abrill uo tulemas tiaatrikuu. Sel puhul võetse üks läbiõppetud muinasjutt, kohendatse seda vähe ja lavastatse vielgid paramini. Ning esitatse siis lasteaidas ja kuolis.

Muhu valla 2007 voasta ielarvest võib taotleda toetust kulduuri-, spurdi- ja nuorsuo-alastele projektidele. Taotlust võie esita kõik mittetulundusühingud, muud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad, seltsingud või eraisikud ja tingimuseks, et üritus või projekt, misele toetust taodelse, toimub Muhus või uo mõnel muul viisil seotud Muhu vallaga.

Toetuse soamiseks tuleb esita kirjalik taotlus Muhu vallavalitsusele. Taotluse vormi soab vallasekretärilt või kodulehe pialt. Ielistatse projekta, mise iesmärgiks uo edenda Muhu külade kulduuri-, nuorsuo- ja spordialast tegevust. Tähtajaks kevadisele – suisele üritusele taotluse esitamiseks uo 30. märts.

Rahvuskulduuri uurimine köib ikka ietsi. Oad ja Eed soavad täna Piiriall kokku Muhu Muuseumirahvaga. Ikka uuritse ja võrrelse mõnesid sukapoaera.

Mis veartusi kellegil viel kodu kirstus uo, põle ju kõik tiada.
Uome tulle muuseumi külase Lümanda vallavanam, kis tahab mõtteid vaheta ja kogemustest kuulda, mismuodi valdas kohalikku muuseumi korralda.

Ietsirutates – 29. märtsil tulemas Lennart Meri mälestuseks lõkkesüütamine Koguvas. Mineva oasta Väike-Maar-ja vald selle algatuse tegi, lõkked süüdatse Kaali meteoriidi langemise trajektuoripidi. Muhus siis tihasse lõke Koguvas, kõik inimesed uo sõnna uodatud. Kelluaega kiegid viel eb tia, aga tuleva nädali ma selle soa ikka välja ütelda.

Muhu valla loanieeringu nõnnaütelda mustandi arutamine olle toimun sõbralikkus ja konstruktiivses õhkkondas. Kohjapiale korjan muhulased said ütelda oma arvamusi ja tiha ettepanekumi. Neid olle tehtud koa. Mõni sadam olli vahele jään ja Koguva karjäär muidugid lüöb oma saatuse ja staatusega endiselt murelainid.

Riede tulemas koa vallavolikogu, loetse ette valla ielarve seltsis rohkete muudatustega.

Koduses loanis uo jälle tunne, et nuorust võiks küll olla paergune jägu viel käe, aga muidu tahaks juba pensiunär olla. Tüölköimise kõrvas eb taha kuidagid neid asju jõuda, mis kodu tiha taris. Ma sai kogemata poaer vaba päeva. Selle teese niidupäeva jutt tuleb jälle miele.

Ühepäeva rakendasi tiha niipalju, kut vähegid jõudsi. Korjasi tormist langen oksi ja põletasi kokkukorjan sodi, tassisi ja rassisi. Õhtast saabus külase mieleheide, sest justkut mitte midagid põle tiha jõudn selle kõrvast, mis tegemata jähi. Ja omingust selgus, et ollin soan vist osoonimürgituse. Pia aige ja silme ies kõik tegemata tüöd.

Print Friendly, PDF & Email