Kuressaare sadama operaatoriks saab AS Saarte Liinid (3)

Kuressaare linnavalitsuse korraldatud eelläbirääkimistega pakkumisel Kuressaare sadama kasutusvalduse seadmiseks esitas ainsana pakkumise AS Saarte Liinid.

„Mina olen väga rahul, et leidus ettevõte, kel on tahtmist sadamas midagi rohkemat ära teha, kui me seni oleme suutnud,” ütles Oma Saarele abilinnapea Kalle Koov. „Tegemist on tegelikult riigiettevõtte missioonitundega, sest selliste sadamate puhul on hea, kui nad ots-otsaga kokku tulevad,” lisas Koov.

Vastavalt lepingule opereerib AS Saarte Liinid kasutusvalduslepingu alusel sadamas kuni 19. septembrini 2009, mil lõpeb Kuressaare linna poolt Euroopa Liidu ees võetud kohustus mitte muuta sadama omandisuhteid. Seejärel seab linnavalitsus AS Saarte Liinid kasuks kasutusvalduse lepingus määratud tingimustel hoonestusõiguse. Kasutusvalduse tasu on esialgu 1000 krooni kuus.

Investeeringud pärast hoonestusõigust

AS-i Saarte Liinid juhatuse esimees Ants Tammleht ütles Oma Saarele, et Saarte Liinid ei hakka vastavalt ettevõtte nõukogu otsusele investeerima sadamasse enne hoonestusõiguse seadmist 2009. aasta lõpus. Küll aga alustatakse varem projekteerimisega.

Kõige suurem investeering euroraha toel on sadama sissesõidukanali süvendamine projektijärgsete mõõtmeteni ehk 3 meetri sügavuseks ja 50 m laiuseks. Teine suurem töö on luua tingimused väikelaevade vastuvõtuks sadamas.

Tammlehe sõnul tehakse suuremate investeeringutega algust tõenäoliselt mitte enne 2010. aastat. Viivituse üheks põhjuseks on ka piirkonna kuulumine Natura 2000 võrgustikku, mistõttu tuleb süvendustööde teostamiseks tellida uus keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kalle Koov avaldas lootust, et suuremad investeeringud algavad siiski 2009. aastal. „Ka ühe aasta võrra edasilükkumine tundub kuidagi pikk ja põhjendamatu,” lausus Koov.

Ants Tammleht ütles, et aprillis pärast lepingu jõustumist viiakse Kuressaare sadam ühte süsteemi teiste Saarte Liinide omandis olevate piirkonna sadamatega nagu Roomassare, Ruhnu ja Abruka. Kohviku rentniku leidmiseks kuulutatakse välja hange.

Vastavalt lepingule peab Saarte Liinid võimaldama sadamas noorpurjetajatele suvise treeningbaasi ja rajatiste, samuti riietus-, pesemis- ja tualettruumide kasutamist selle eest eraldi tasu nõudmata.
Ka peab ettevõte lubama sadamast väljasõiduks ja sadamasse sissesõiduks kasutada tasuta sadama akvatooriumi isikutel, kellel on mittetulunduslikuks otstarbeks ja kohalikuks kalapüügiks kasutatava väikelaeva omanikuna kodusadamaks Kuressaare sadam.

Pakkumise tulemused kinnitatakse Kuressaare linnavolikogu poolt. Notariaalne kasutusvalduse leping sõlmitakse Saarte Liinidega hiljemalt kahe nädala jooksul pärast tulemuste kinnitamist.

Print Friendly, PDF & Email