Sõrve uhkus – laulumees ja jutuvestja Albert Koppel

Torgu meesansamblile on saanud heaks traditsiooniks pidada meeles oma valla juubilare ja ka teisi valla eakaid inimesi nende sünnipäevadel.
Ja nii kogunesime me nüüdki 3. märtsil Laadla külla meie ansambli liikme Albert Koppeli kodusesse kohta, sest sel päeval täitus 89 aastat tema sünnist.

Albert on üks vanemaid Torgu valla elanikke. Ta on kahekordne Torgu valla aukodanik, autasustatud 2003. aastal Saare maakonna tänukirjaga kui vanim Saaremaa laulupidudest osavõtja.

Ja kui rääkida sportlaste keeles, siis on sellel mehel mitu väga kõrget „latti”. Esiteks see, et tema eluiga – 89 aastat – pole mingil määral võrreldav eesti mehe keskmise elueaga, mis kõigub kusagil 65–66 aasta vahel.

Teiseks ta on meie Eesti Vabariigiga ühevanune, väheste kuupäevade vahega. Ja kolmandaks on ta mitmesugustes laulukollektiivides laulnud üle 72 aasta. Siinkohal võib ära märkida Torgu segakoori aastatel 1935–1938 ning 30 aastat Saaremaa meeskooris SÜM, mille asutajaliige Albert ka oli. Ja nüüd on ta juba kuus aastat laulnud Torgu meesansamblis.

Meie repertuaaris on üle 75 laulu. Oleme esinenud memme-taadi pidudel Hiiumaal, Kuressaares, Tornimäel, Pärsamal jm. Meil on sidemed Tallinna vanurite hooldus- ja abistamise seltsiga ja ingerisoomlaste Tallinna kooskonnaga. Kõigis nendes üritustes on väsimatu vanahärra Albert kaasa löönud.

Meesansambli liikmete sünnipäevadel on tavaks saanud tervitada sünnipäevalast tema lemmiklauludega. Nii kõlasid selgi päeval meesansambli esituses P. Veebeli „Nooruse laul”, T. Gikysoni, R. Dehri, F. Milleri „Rohelised niidud”, R. Paulsi „Minu linnale”, A. Uustulndi „Saaremaa lipu laul” jt.

Lõpetuseks soovisime Albert Koppelile raugematut elutahet, pikka iga ja tugevat tervist, et koos Eesti Vabariigi 90. sünnipäevaga võiksime tähistada ka tema juubelit.

Leo Tiri,
Torgu meesansambli vanem

Print Friendly, PDF & Email