Tulekul maakondlik alushariduse päev

Aprilli alguses toimub maakondlik alushariduse päev „Lasteaiast kooli”.
Üleeile toimunud lasteaiajuhatajate nõukogu koosolekul arutati kolmandat korda toimuva alushariduse päevaga seotud küsimusi.

Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialisti Kristi Olli sõnul on käesoleva aasta alushariduse päeva põhiteemaks laste koolivalmidus.
Kuressaare linnateatris toimuval üritusel esinevad lektorid Tallinna tehnikaülikoolist, Tallinna ülikoolist ning teadus- ja haridusministeeriumist.

Tallinna ülikooli algõpetuse õppetooli lektor Airi Kukk teeb kokkuvõtte uurimistööst, mille raames viidi kaks aastat tagasi Saare maakonna saja koolimineva lapse seas läbi küsitlus, milles uuriti laste koolivalmidust, rääkis Kristi Oll ning lisas, et möödunud kevadel vaadati, kuidas needsamad lapsed 1. klassis hakkama said ning milline oli nende edasiminek.

Samuti püütakse arendada lasteaedade ja koolide koostööd, ütles Oll, kelle sõnul teeb alushariduse päeval ettekande ka mõni Saaremaa ühisgümnaasiumi algklassiõpetaja, kes räägib sellest, kuidas 1. klassi õpilased koolis hakkama saavad, mis osas on neil puudujääke, millega tulevad hästi toime.

Üritus on mõeldud lasteaiatöötajatele, algklassiõpetajatele, omavalitsuste haridusnõunikele ja hoolekogude liikmetele.

Print Friendly, PDF & Email