Politsei ja omavalitsused operatiivnumbri küsimuses erimeelel

Eile maavalitsuses toimunud Lääne politseiprefektuuri esindajate, Saare maavanema ja Kuressaare linnapea kohtumisel ilmnes, et politsei ei pea otstarbekaks vaid oma jõududega taasavada Saaremaal ööpäevaringne operatiivteenindus.

Samas on maavanem seisukohal, et kunagi tsentraliseeritud süsteemi tuleks mõnevõrra detsentraliseerida.

Vastates küsimusele, kas eilsel kohtumisel ilmnes, et ühelt poolt politsei ja teiselt poolt maavalitsuse ja Kuressaare linna vahel on ilmnenud teatud vastuolud küsimuses, mis puudutab operatiivnumbrile 110 helistamist, märkis maavanem Toomas Kasemaa: „Tegemist pole mitte niivõrd vastuolu, kuivõrd erinevate seisukohtade ja lähenemistega.”

Maavanem ütles, et eilsel kohtumisel pakkus ta politsei esindajatele välja võimaluse, kuidas tsentraliseeritud süsteemi veidi detsentraliseerida. „Eelkõige puudutab see helistamist numbrile 110,” ütles ta. „Meie ettepanek seisneb selles, et kui Lääne piirkonnas on politseil näiteks kolm korrapidajat, siis üks neist võiks paikneda ka Saaremaal.”

Küsimusele, kas tähendaks see, et juhul, kui selline ettepanek realiseeruks, võib juhtuda, et Pärnust numbrile 110 laekunud kõnele vastatakse hoopiski Kuressaarest, vastas maavanem: „Näiteks. Kuid pigem pakuksin siin välja sellist varianti, et Lääne politseiprefektuuri läänepoolsemat regiooni teenindatakse siit. Kuressaares ju töötab regionaalne hädaabi number 112.”

Lääne politseiprefektuuri korrakaitseosakonna politseidirektor Joosep Kaasik aga märkis, et nii Saaremaalt kui Hiiumaalt numbrile 110 laekuvate kõnede arv on väga väike. „Keskmiselt laekub Saaremaalt ööpäevas 110-le seitse kuni kaheksa kõnet ja siin registreeritakse keskmiselt veidi üle ühe sündmuse ööpäevas,” tutvustas Kaasik statistikat. „See aga tähendab, et sellises olukorras ei ole numbri 110 operatiivteeninduse Kuressaarde tagasitoomine just kõige otstarbekam.”

Joosep Kaasiku jutust ilmnes, et Lääne politseiprefektuur peab praegu mõttekamaks juba olemasolevat Pärnu juhtimiskeskust edasi arendada. „Kindlasti on politsei operatiivteeninduses vigu ja viperusi ilmnenud,” rääkis Kaasik. „Kuid arvan, et mõistlik on jätkata sellel kursil, kus me täna oleme, kusjuures võimalikud vead tuleb viia miinimumi.”

Politseidirektori sõnul on Lääne politseiprefektuur teinud väga palju selleks, et juhtimiskeskuse tööd parandada. „Kui prefektuuri ühtne operatiivteeninduse süsteem käivitus, siis korraldasime juhtimiskeskuse töötajatele kohtumisi kohalike politseinikega, et keskus viiks end kohalike oludega kurssi,” rääkis Kaasik samas lisades: „Pealegi on juhtimiskeskuses olemas elektrooniline kaart, mis võimaldab meil kiiresti abivajaja asukohta määrata.” Mis aga puutub kohalikku slängi, mida 110-le helistaja hädas võib kasutada, arvas Joosep Kaasik, et selliseid probleeme aitavad lahendada kohalikud politseinikud, kes niikuinii peavad väljakutset teenindama.

Eilsel maavalitsuses toimunud kohtumisel käsitleti veel ka Kuressaare turvakaamerate küsimust. Siin jõuti kokkuleppele, et ööpäevaringne jälgimissüsteem on Kuressaares hädavajalik ja et selle tõrgeteta käivitamiseks läheb vaja politsei, piirivalve ja päästeteenistuse koostööd.

Print Friendly, PDF & Email