Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Neh, nii kaua, kui isamees Antsip parlamendi pulmas oma erakonna jäuks kosilasi otsib, jäta ma ka senne poliitiga senna paika.

Mool tuli meele, et sii oli jo üks erm va tähtis peev, mes mööda leks ning mille ümber siiskid vaidlust ka köivad, et kas ikka peeb kaheksmandaks märtsiks naistele lilled viima vöi kannadab emadepeevani ee. Mool oo senne asjaga muidud vidand, set vaada – mo pojal oo kuuendamal märtsil sünnipev ning kui ma siiss vanamorile kaks tükki lilleöit püuse ole pistnd, pole ta kahe peeva pärast uut sületäit nöudma akkand mette. Nenda et öige mument jeeb emadepeeva jäuks alles.

A kas sa teed, kust kohast see naistepeev tuli ning miks jäuks? Vaada, ma ole lugend, et see oli va Roosa Luksemburg, kis akas sii eelmise sajandi alguses koos Klaara Setkiniga jäunama, et naiste jäuks peeb üks peev kallindrisse saama. Neh, a nendest naistest peeb muidud aru saama, sennepärast, et teki alla pole nendel peele marksismi muud midad vötta olnd. A sennest jo naisterahvas inimene üksipäinis ee äi ela mette ning tegidkid peeva valmis. Ja ma pea ütlema, et see leks nende kee ühna eesti önneks, sest vaada – naised oo jo targad, ulka maad targemad kut mihed oo ja nad oo nat Smuuli Juhan kerjudas – kokku pantud kotist sukrust ja kolmest kuradist. Ma vöi soole seda tööstada oma ning teiste meeste peel ka ning sii pole midad tehja.

Vaada, mei vanamor oo senne koha peeld nii tark, et… ooda, mool tuli preet üks ütlemine meele, et naine ei pea olema mette tark, vaid ta peeb olema arukas. Mo vanamor oo mölemid kokku ning olenevald olukorrast tuleb see summa kas kahe vöi kolmega jägada, et siiss jeeb ühte rohkem ning teist vehem, a olemas oo nad mölemad.

Kui mei veel noored olime, siiss ma polegid algus tehele pand ja nüid ma äi panegid änam, mind oo sennega jüba ee arjudat, sest vaada – kui ma ole kodu midad valmis teind, siiss reegib vanamor küla peel, et “mei tegime”. Kui mei oleme midad koos teind, olga see siiss lillede ümber istudamine vöi sügise öunte korjamine, siiss oo selge “ta tegi”. Ning kanged oo naised keik. Neh, ma p`tee, jülgu ma reekidagid, a mind ee oo nii easte välje koolidat, et kui ma umigu varem kut vanamor omal argid alla ae, siiss oo täitsa selge, et ma pane kohvi ülese ning kui midad kaussi vöi tassi oo kraanikaussi jeend, lopuda senne ka ee.

Ühe umigu, vanamor vidas veel paksu ülese, ma leksi pani televiisuri mängima ning jähi vaatma, mes seel reegidakse ning mes möksi see Plädislahv jälle keedab. Ühekorraga kuule, et vanamor kerkis ning tuli tuhvlide laksudades kööki… nende tuhvlide koha peeld ma reegi kohe ee, muidu leheb meelest ee. See oli sii paar nädalid tagas, kui mei Kärdel köisime ning senna Innapommi jühtusime. Neh, vanamoril leks nägu pehe öitsele, et siit saab löpuks sussid osta, et ta oo kogus aeg tahtnd omale nöukseid soojast sussist saada.

Neh, ind oli midad 75 krooni ning moo meelest kallid, a ma pole muidud vaidlema akand, vaatsi ainuld müsust nee ömblust oo ning kudas moodi peeltsed talla külges seisvad. Moole tundus see asi vehe kahtlane, et äga nee ühed öiged asjad äi ole. Neh, kolm peeva sai vanamor nendega mööda elamist ulkuda, siiss tuli ühe öhta, omal vöru suu ümber, moo keest küsima, et äga mool superatakki pole, et eered oo lahti.

Neh, ma liimisi nee muidud kinni, a äi löindkid nädalid, kui vanamor magadiskambrist välje tuli, varbud püsti nat looreha, sest tallad olid nüid nii lahti, et ta pidi jälgu sedamodi pörandale panem, et tallad kahekorra äi jeeks. Ma siiss liimisi nee veel korra kinni ning ütlesi, et rohkem sa nendega mo nina alla äi tule – senne jäuks oo terve tuub joba löind ning kui ma teise tuubi veel senna kihuda, siiss oo pätagate ind kee.

Neh, kus mo jütt jähigid…? Ahjah, senne umigu tuli vanamor kööki, ma oli jüst jöudnd töusta, et pane kohvimasina köima, poiss oli ka Talinast tulnd, kui vanamor mo keest kannu ee vettis ja seledas, et “küll ma ise tee, et ma tee sedas, et keikidele jägub”. Neh, äga nöukses olukordas p`tohi vasta vaielda ning ma oli jüst kerele vönki peele tegemas, kui köökis käis üks pläragas, senne juure “soh, kurat küll!” ning mool oli selge, et keikidele äi jägu sii midad, sest kann oli pörmandal miljuniks.

Siiss arudati kuskispoold presskann välje ning vanamor lohudas iseennast sönadega, mes tegelikuld mo jäuks mööldud olid, et targemad inimest joovadkid tänapeeval presskannu kohvi. A kui see oleks moo keest jühtund? Ui-ui-ui…. A sennest, kui vanamor vene aegus terve lati vorsti kogematta prügiämbri sokudas ning ma erpsast söimata sai ning eerepeeld süidlaseks jähi, ma parem äi reegigid…

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email