Tutvustati rahvaraamatukogude seadusemuudatust

Eile kohtus kultuuriministri raamatukogunõunik Meeli Veskus Kuressaares raamatukogutöötajate ja kohalike omavalitsusjuhtidega. Teemaks oli rahvaraamatukogu seaduse muudatus ning raamatukogude arenguvõimalused.

Nõunik Veskus tutvustas seadusemuudatusi, millega on täpsustatud keskraamatukogu funktsiooni, raamatukogu juhi ametisse võtmist, haridusnõudeid raamatukogutöötajatele ja maksimumviivise määra.

Saare maakonna keskraamatukogu juhi Anu Vahteri sõnul uus seadus otseselt töös suuri muudatusi ei too, kuna seaduse muudatused on tinginud elu ise. „Peame need punktid, mis on uuendatud, viima vastavusse oma kasutamiseeskirjadega ja põhimäärusega,” lisas Vahter.

Veskuse sõnul lähevad ka raamatukogutöötajad muutustega hästi kaasa. “Nad on muutunud väga õpihimuliseks, agaralt omandatakse töö kõrvalt kraadiharidust, pidevalt osaletakse täiendkoolitusel,” kirjeldas raamatukogunõunik.

Raamatukogu külastaja jaoks on ehk olulisim muudatus see, et paika on pandud maksimumviivis, mis on 1 kroon raamatu kohta päevas. Täpsema viivisetasu määrab aga kohalik omavalitsus, Saare maakonnas on see praegu 10 senti raamatu kohta päevas.

Print Friendly, PDF & Email