Selgusid Leisi koolivägivalla-küsitluse tulemused

Leisi valla koolivägivalla uuringu tulemused on selgunud. Vallalehes ilmunud anonüümsele ankeedile tuli tõenäoliselt lapsevanematelt või murelikelt vallakodanikelt märkimisväärne hulk vastuseid.

Leisi keskkooli direktori Tõnu Erini sõnul ta numbritest rääkida ei taha, kuid kõige rohkem oli tehtud ettepanekuid koolile, edasi vallale ja kõige vähem lapsevanematele. Direktorile meeldis kõige enam see, et sooviti paremat info liikumist: et kui midagi juhtub, jõuaks info sellest kõigepealt inimesteni, kes otsustavad, mis edasi saab.

„Meeldiv oli tõdemus, et probleemsetele tegelastele tuleb leida alternatiivtegevusi vaba aja sisustamiseks – rajada mänguplatse, rularampisid jne,” märkis Erin. Tema sõnul peavad lapsevanemad ja ka õpetajad olema lastele eeskujuks, sest just täiskasvanuilt võtavad lapsed oma käitumismallid.

Infoliikumist on kooli direktori arvates võimalik parandada kohe. Mis aga puutub mänguväljakutesse ja muusse säärasesse, sõltub nende ehitamine valla eelarvest. ”Laste ja täiskasvanute ümberkasvamine võtab aga aega ja see ei tule kohe,” sõnas Erin.

Print Friendly, PDF & Email