Pöide juhtidele teeb muret valla elanikkonna vähenemine

Pöide juhtidele teeb muret valla elanikkonna vähenemine

 

Eile Pöide valda külastanud Saare maavanem Toomas Kasemaa märkis, et see vald on igas mõttes Saaremaa keskmine vald, mis on haldussuutlik ja kus vallavalitsus on oma tööga igati hakkama saanud.

Samas teeb aga valla juhtidele muret jätkuv väljaränne ja kohalike inimeste vananemine, mistõttu on Pöide valla püsielanikkond kahanenud alla tuhande piiri.

Vastates küsimusele, kas Pöide on väga suurte probleemidega vald, märkis maavanem, et Saaremaal pole probleemne mitte ükski vald ja kõik siinsed omavalitsused on haldussuutlikud.

Üheks teemaks, mida maavanema ja Pöide vallavalitsuse töötajate kohtumisel arutati, oli Pöide kiriku taastamine. „See on Saaremaal ja kogu Lääne-Eestis üks olulisemaid kultuuriobjekte, mis praegu on väga halvas olukorras,” nentis Toomas Kasemaa. „Vallavalitsus on siin suurt aktiivsust üles näidanud ja kirjutanud kiriku taastamiseks juba mitmeid projekte.

Ma arvan, et maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond peaks ning ka saaks neid ettevõtmisi toetada.” Sellele lisaks käsitleti eilsel kohtumisel ka Väikese väina tammi avade ehitamise küsimust. Tõsi, väinatamm ise Pöide valla territooriumil ei asu, kui aga probleemile läheneda kalastamise seisukohalt, siis puudutab see kõiki Saare maakonna idaosa omavalitsusi.

Maavanema sõnul arutati Pöide valla juhtidega ka elektrivarustusega seonduvaid küsimusi. Nimelt on Pöide vallas praegu veel kolm majapidamist, kus puudub elekter. Valla elanikele teeb muret ka voolupinge halb kvaliteet. Nende küsimuste lahendamisel lubas maavalitsus vallale abiks olla.

Pöide valla üheks valuprobleemiks on veel kehv ühistransport. Vallajuhtide sõnul on omavalitsuse territooriumil piirkondi (näiteks Kõrkvere-kant), kust juhul, kui isiklik transport puudub, on väga raske liikuma pääseda.

Maavanem andis siinkohal lubaduse, et vaadatakse uuesti läbi lepingud, mis on sõlmitud Pöide valda teenindava bussifirmaga Go Bus. „Me peame üle vaatama, kuidas on need lepingud sõlmitud, ja siis saab otsustada, kas on võimalik neid ka kuidagi Pöide vallale sobivas suunas muuta,” ütles Kasemaa. Vallajuhtide sooviks oleks, et Kuressaarest Orissaarde liikuvad bussid teeksid sissesõidu ka Tornimäele.

Rääkides valla ettevõtlusest ja sellega seonduvates probleemidest, märkis Pöide vallavanem Jüri Linde, et viimasel ajal on see mõnevõrra elavnenud. „Nii Pöides kui ka naabervaldades on tekkinud ettevõtteid, kus ka meie elanikud tööl käivad.” Samas oli aga vallavanem sunnitud tõdema, et valla üheks suuremaks probleemiks on noorte lahkumine.

Tornimäe põhikooli direktor Andres Hanso, kes eile maavanemale uuendatud koolihoonet ka tutvustas, ütles muuseas: „Te viibite maakonna kõige ilusamas, hubasemas ning mõnusamas koolis. Ja palun jätke meelde, et kooliga ei tohi teha kahte asja – teda ei tohi politiseerida ja kool ei tohi mitte kunagi väsida. Väsida võivad juht ja õpetaja, kuid kool peab jätkuma.”

Print Friendly, PDF & Email