Leisi külavanemad kohtusid Orissaare vallas

Enam kui 40 Leisi valla külaliidrit osales eile valla külavanemate ja külaseltside teabepäeval Kavandi seltsimajas.

„Meil oli suur tahtmine teiega kohtuda, et kuulata ära külade ja piirkondade soovid, mismoodi peaks vald toimetama ja millega tegelema,” ütles ürituse avasõnas Leisi vallavanem Ludvig Mõtlep. Põhjendades teabepäeva toimumist naabervallas lausus Mõtlep, et Kavandi on hea näide, kuidas üks aktiivne seltskond ehitab valmis suure seltsimaja, paneb tööle käsitööringid ning korraldab mitmesuguseid üritusi.

Sel aastal on Leisi valla olulisemad investeeringud Pärsama kultuurimaja vana osa remont, Pärsama lasteaia saali ehitamine ja küladesse bussiootepaviljonide ehitamine.

Esimestena saavad paviljonid Murika, Pammana ja Metsküla. Sel aastal jätkub ka Jõistes avaliku supelranna väljaehitamine. Esmakordselt näeb valla eelarve ette toetust külaseltsidele projektide omaosaluse katteks.

Tänavu saavad mustkatte alla mitu tänavat Leisi alevis ja üks teelõik Karjas. Leisi staadioni valmisehitamiseks taotleb vald 12 miljonit krooni Norra fondilt. Järgmise 3–4 aasta jooksul on plaanis KOIT kava alt saada raha Leisi keskkooli renoveerimiseks, mis läheb maksma 35 – 40 miljonit krooni. Renoveerimise esimene etapp algab järgmisel aastal ja hõlmab kooli idatiiva kordategemist.

Veebruarist töötab vallas kaheaastase pausi järel taas arendusspetsialist, kelleks on endine valla volitatud loomaarst ja Õlletoobri organiseerija Andres Jalakas.

Triigi külavanem Elo Liiv ütles Oma Saarele, et taolisi kohtumisi võiks olla rohkem, sest vallavalitsus ei ole sageli kursis, mida küla tegelikult tahaks. „Kui praegu räägitakse vallas arendustegevusest, siis enamasti peetakse silmas seltsimaju, mänguväljakuid. Seltsielu on tore, aga tegelikult on tähtis see, kuidas inimene külas elab, ja seda on vaja toetada.”

Triigi elanik Gilleke Kopamees lisas, et maaelu areng ei tähenda linna maale toomist. „Kohalikku eripära ei tohi sekundikski unustada. Seda on nii kerge kaotada.”

Saare maavalitsuse majandusspetsialisti Leo Filippovi hinnangul tekitas üritus usku, et külad hakkavad otsima väljapääsu olukorrast, kuhu nad on jõudnud. Kohtumisel arutati külavanema statuuti, räägiti majade tuleohutusest, teede olukorrast jpm.

Kevadel korraldab vald kohtumise Leisi suvilaomanikega.

Print Friendly, PDF & Email