Elu uo värviline

Elu uo värviline

 

Naeste nädal uo nüid müödas, kõik vedavad inge tagasi ja üldiselt uo paergus üritamiste puolt vaikne ja rahulik. Kuolimaja läheb koa varsti vaheaale. Linnud laulvad õue pial kevadiselt ja neid, kis väitvad ka lõokesi kuulvad, ep soadeta änam palaviku kahtlusega tüölt kojo rippi ravima.
Ehk sie epidiemia akkab nüid päeva soemal paistel jälle tagasi tõmbama.

Eile tähistati emakielepäeva. Kuolis olli aktus. Ma tunsi kergendust, et emakielepäe just kessiku piale langes, muidu oleks pidan oma jutu iesti kielde tõlkima. Iesti kielele uo ju päe pühendat, rahvusvaheline kiel nagu muhu murrak kirjakiele riugaste alla ehk kuuluda võiks. Mo ema kiel uo muhu kiel. Kuolis veansid kuolmeistrid mo palatalisierimata L-i kallal.

Ega nad seda välja põlegid juurida ossan. Ilusat puhtakõlalist iesti kielt põle ma ää õppeda suutn. Vist piaaegu ainumas asi, mis õppemise taha kinni jään.

Riede viiasse viel kuolimajas läbi Juhan Smuuli juubeli puhul korraldat ürituste sarjas näitemängi päe. Iga lass esitab ühe näedendi või luulepõimiku, igal juhul uo kõik rohkemal või vähemal määral lavastat ja kena kindlaste voadata – kuulata.

Riede õhta loanivad nuored Leisi sõita Endless Nameless üritusele. Muhu bändid Maleva ja Minttaara esinevad koa. Ilmselt lähtvad nad, soatjateks vännid. Muhus uo nad omade keskel igatahes hinnatud.

Üks tüdrik nägi sõukest und, et ta läks uude kuoli, kus olli terve lassitäis karvaseid pitkade juustega poissa ja esimene tund olli mossimine. Kis uome Leisi lähtvad, seda „tundi” kindlaste koa kaasa akkavad tegema. Teesepäeva kaelad kippuvad vähe aiged ja kanged olema, aga sie iseenesest pisike viga ja läheb jälle üle.

Moamehed, kis viel vikatiga sui eina niitvad, kaibavad iga voasta, et teene niidupäe piaks vahele jääma. Talve kangeks jään liikmed lüiasse päevaga lahkeks ja teesepäeva siis aige olla.

Sie nädal uo vähemaste muol juhtun irmus olema. Üks asi tuleb teese otsa, kolm korda päevas juosvad juhtmed lühisesse. Siis läheb suur kiire müöda ja pärast jälle aega küll. Korista seda, mis jälle korda soadetud, ead siis või alba. Ja ikka jälle tempo üles uieste järgmise lühiseni.

Paistab aga, et mailm piegeldab just tõeste oma olemist, sest kui ma ümber rinki voata, siis teistel läheb koa nõnna. Lühisest lühiseni. Ehk läheb muidugid üle jälle. Luotma ikka piab.

Eele oskasid Hellamoa külakeskuses tublid naesed oma aa maha võtta ja midagid kena korda soata. Tehti esimene siidimoalikatsetus, kevade tahetse jätkata.

Üldiselt kipub aga igal puol sedamuodi olema, et päevad lähtvad pitkemaks ja inimesed akkavad oma majapidamiste ümber toemetama. Niisamma lihtsaste änam kuskile aega viitma ep minda. Kodud taris kevade korda siada, siemned mulda, õunabud lõegata…

Asjalikud kokkusoamised, mise Muhu vallavalitsus korraldas valla üldloanieringu esimese variandi tudvustamiseks ja ettepanekute ja arvamiste kogumiseks, lõppevad uome Nõmmküla Külakeskuse istumisega kellu 15. Liival ja Hellamoal juba sel tiemal istutud. Mis ettepanekumi tehti ja kuidas muidu läks, ehk tuleval nädalil õnnestub välja uurida.

Tüki aa iest ilmus Õhtulehtes üks ardikkel, mismuodi ikka moal üldse võemalik elada uo ja sialjuures viel ilusaks jääda… Küll olli alles lugu! Mõne ing sai kohe päris täis. Mõni sai kõhutääve naerda. Ja vähemasti siit moakohja pialt põle selle tõsiluo auturil küll kaastunnet luota.

Kohaliku päriselaniku jaoks olli kogu sie lugu paras absurditiater. Aga kihisema lõi küll korra. Et linna- ja moainimeste olemiste ja arusoamiste vahel sõuke kuristik laiutab, tulli päris üllatuseks. Nõnnasamma, kut kõnealuse luo auturile tundub kohutav ja arusoamatu elu maal, tundub muole kohutav ja arusoamatu tema voatenurga pialt elu linnas.

Aga eks sie ole ikka jälle puhtalt maitse küsimus.
Iad elumaitsmist teitele kõigile. Elu uo värviline!

Print Friendly, PDF & Email