Registreeritud töötus veebruaris kasvas

Tänavu 28. veebruaril oli Tööturuametis registreeritud 14 190 töötut – 2,2% tööjõust vanuses 16 aastat kuni pensioniiga. Võrreldes 31. jaanuariga oli registreeritud töötuid 682 inimese võrra rohkem (+5%), eelmise aasta 1. märtsiga võrreldes aga oli töötute arv 31,6% vähenenud.

Kõige rohkem oli veebruaris töötuid registreeritud Valgamaal (5,2% tööjõust vanuses 16 aastat kuni pensioniiga), järgnesid Ida-Virumaa (4,9%), Võrumaa (4,1%) ja Põlvamaa (4,0%). Kõige madalam on töötuse tase Harjumaal ja Tallinnas (1,2%), Tartumaal (1,4%) ja Raplamaal (1,6%).
Saare maakonnas ulatub töötuse tase veidi üle vabariigi keskmise. 28. veebruaril oli maakonnas registreeritud 367 töötut – 2,5 % tööjõust vanuses 16 aastat kuni pensioniiga. Eelmise kuuga võrreldes oli registreeritud töötuid 7 võrra rohkem (+1,9%), eelmise aasta sama ajaga võrreldes oli töötute arv 25,9 % väiksem.

Tööturuameti vahendusel otsis veebruarikuu jooksul kogu Eestis tööd 15 640 töötut, neist 403 Saare maakonnas. Rakendust leidis veebruaris 853 töötut (Saare maakonnas 25), uute töötutena registreeriti samas 2512 inimest, neist Saare maakonnas 59.

Noori töötuid (vanuses 16–24 aastat) oli Tööturuametis 28. veebruaril registreeritud 1717 ning vanemaealisi (üle 50-a) töötuid 4542, neist Saare maakonnas vastavalt 45 ja 121.

Töötutoetust sai Eestis 28. veebruari seisuga 4975 inimest, neist Saare maakonnas 139.

Veebruarikuu jooksul oli Tööturuametil vahendada 9360 tööpakkumist, neist 261 Saare maakonnas. 1. märtsil oli vabu töökohti 7625, neist 173 Saare maakonnas. 57% vabadest töökohtadest asuvad Harjumaal ja Tallinnas, kõige vähem tööpakkumisi oli veebruarikuu jooksul Hiiumaal, Võrumaal ja Põlvamaal.

Allikas: Tööturuamet

Vabadest töökohtades ja koolitustest loe tänasest lehest!

Print Friendly, PDF & Email