Naturat ei tasu karta

Eile toimus Loona mõisas Interreg III B projekti raames seminar „Integreeritud looduskaitse”, kus käsitleti looduskaitsealaseid küsimusi Eesti ja Euroopa kontekstis.

Riikliku looduskaitsekeskuse Saare regiooni direktori asetäitja Arvo Kullapere tõi avasõnas välja looduskaitse olulisuse ja vajalikkuse. „Loodust esialgsel kujul taastada on absoluutselt võimatu ükskõik milliste miljardite eest,” ütles Kullapere ning lisas, et just sellepärast on vajalik Natura 2000, mis on välja kujunenud linnu- ja loodusdirektiivi baasil.

Kullapere nimetas Natura 2000 loodust kaitsvaks ja inimtegevust pidurdavaks roheliseks kilbiks, samas rõhutas ta, et Naturat ei tule karta, sest uute määruste järgi hakkavad nendel aladel majandavad inimesed toetusi saama.

Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse peaspetsialisti Hanno Zingeli hinnangul peaks juba käesoleva aasta kevad-suvel maaelu arengufondist hakatama maksma maaelu arengukavas 2007–2013 ette nähtud toetusi nendele erametsamaa omanikele ja põllumajandusmaa kasutajatele, kelle maad jäävad Natura 2000 aladele. Kompenseerimisele kuulub saamata jäänud tulu ja lisakulu, konkreetsed summad on kirjas vastavates määrustes.

Hanno Zingel andis seminaril ülevaate ka integreeritud looduskaitsest Eestis. Kui möödunud sajandi alguses, kui tõsisem looduskaitse Eestis alguse sai, pöörati tähelepanu kivide, puude ja suurte lindude eraldi kaitsmisele, siis tänaseks on jõutud elupaikade kaitseni, rääkis Zingel.

Kohalikud ametnikud liiga püüdlikud

Hanno Zingeli ettekandest jäi kõlama mõte, et looduskaitse ja inimtegevuse ristumisel tuleb kindlasti suhelda inimestega, keda muudatused mõjutavad. Näitena sobib palju kõneainet tekitanud Natura 2000. Kui inimeste arvates on tehtud rumalusi, siis ei ole see Euroopa Liidu süü, vaid kohalike ametnike liigne püüdlikkus või asjade vale tõlgendamine, usub Zingel.

Tema sõnul on loodust säästes võimalik elu arendada. Ükski olukord ei ole võimatu, kui hinnata keskkonnamõjusid, leida lahendusi võimalike ohtude vältimiseks, tõi Zingel näite Saaremaa sadama kohta ning pidades seda sarnaseks püsiühenduse küsimusega.

Olgugi et Natura 2000 sai nime lootusest, et üle-Euroopaline kaitstavate alade võrgustik valmib aastaks 2000, peaks Euroopa Komisjon Zingeli sõnul kinnitama vastavad alad tänavuseks suveks. Saaremaal on kaitstavate alade kasv üks Eesti suuremaid, seega ei usu, et pärast Natura 2000 kinnitamist võiks Saaremaal erilisi laienemisi ette tulla, arvas Hanno Zingel, lisades, et uute elupaikade juurdevõtmise ettepanekuid võib siiski siit-sealt tulla.

Täna toimub eile alanud ürituse raames õpperetk teemal „Kuidas majandada Natura 2000 alasid”, mille käigus tutvutakse Kihelkonna ja Lümanda vallas kaitsealale jäävate hästihooldatud maadega.

Print Friendly, PDF & Email