Lümanda, Orissaare ja Tornimäe said pikapäevakooli toetust

Lümanda, Orissaare ja Tornimäe said pikapäevakooli toetust

 

Haridus- ja teadusministeeriumi pikapäevakooli projekti raames saavad toetust kolm Saaremaa kooli – Orissaare gümnaasium, Lümanda põhikool ja Tornimäe põhikool.

Pikapäevakooli projektide veebruari keskel lõppenud konkursile esitas taotluse kümme Saare maakonna kooli. Täies mahus otsustati küsitud summa eraldada Lümanda põhikoolile ja Orissaare gümnaasiumile. Tornimäe põhikool sai pisut üle poole taotluses nõutud rahast. Kokku toetas ministeerium kolme kooli 406 067 krooniga.

Lümanda põhikooli direktori Tiina Talvi sõnul suuri muudatusi plaanis ei ole, kuna pikapäevarühm on Lümanda koolis juba olemas ning sealne töökorraldus muudeti juba aasta alguses õpilaste jaoks põnevamaks. Küll aga tundis ta heameelt selle üle, et projekti kaudu saadi lisaraha, mis võimaldab kutsuda lastega tegelema erinevaid spetsialiste ning et olemas on ka ressursid väljasõitudeks.

Tornimäe koolis viidi enne projektitaotluse esitamist läbi küsitlus, kus lapsevanematelt ja õpilastelt uuriti, kui palju on pikapäevakoolist huvitatuid. Õpetaja Marjana Prii sõnul soovis osaleda 75 lapsest 41.

Kuna me saime küsitust vähem raha, siis peame oma eelarve ümber tegema, rääkis Prii, kuid lisas, et kindlasti alustatakse hommikuse eine pakkumist õpilastele, kes saabuvad kooli juba kaheksa ajal.

Meil on lapsi, kes peavad bussiliinide tõttu kodust ära tulema juba seitsme paiku, kooli jõudes on neil kõhud tühjad, seepärast tahame anda neile enne tunde rootsi laua laadis hommikusöögi, kirjeldas Prii, kelle sõnul on selliseid lapsi 15 ringis.

Prii kinnitusel hoogustub riikliku projekti abil ka ringitegevus, seda just vanemas astmes.

Kui Tornimäel ja Lümandas said pikapäevalapsed koolis ka pärastlõunase eine, siis Orissaare gümnaasiumi direktori Peeter Hansbergi sõnul nende koolis sellist tasuta võimalust seni ei olnud. Projektist saadud vahendite abil hakataksegi pikapäevakoolis pakkuma lastele toitlustust, samuti soetatakse mõned vajalikud õppevahendid, tutvustas Hansberg.

Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja Priit Simsoni hinnangul olid Saare maakonnast esitatud projektid üsna heal tasemel, kuid napi projektieelarve tõttu tuli teha siiski valik. Simsoni sõnul on suur huvi koolide poolt märk sellest, et sellise teenuse järele on kõva nõudlus. Peab mõtlema ressursside suurendamisele järgmisel aastal, rääkis Simson.

Pikapäevakool tähendab õpilastele võimalust osaleda pärast tundide lõppu või vajadusel ka enne nende algust meelepärastes huviringides, ühistes tegevustes, saada vajadusel õpiabi ning arendada ennast lemmikainetes.
Haridus- ja teadusministri otsusega eraldatakse pikapäevakoolide loomiseks raha 143-st taotluse esitanud koolist 54-le üle Eesti.

Pilootprojekti elluviimiseks on tänavuses riigieelarves ette nähtud 10 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email