Orissaare IK saatus lahtine (4)

Orissaare IK saatus lahtine

 

Möödunud nädalal kogunenud Orissaare internaatkooli nõukogu otsustas kooli jätkamise küsimusega pöörduda haridus- ja teadusministeeriumi poole.

Orissaare internaatkooli nõukogu esimehe Orissaare vallavanema Raimu Aardami sõnul võeti reedesel koosolekul vastu otsus esitada haridusministrile konkreetsed seisukohad kooli jätkamise võimalikkuse kohta.

Aardami sõnul on mõeldavaid lahendusi kaks. Riik sekkub jõuliselt kooli arengusse, mis tähendab vastavaid finantseeringuid kooli olukorra parandamiseks, kirjeldas Aardam esimest võimalikku stsenaariumi ning tõi kõrvale ka teise, milles kool tuleb Orissaarest mujale viia. „Kui kõik jätkub vanamoodi,” põhjendas Aardam teise lahenduse käikuvõtmist. Vallavanema sõnul on vald oodanud pikka aega, et olukord hakkaks arenema.

„Vald on olnud igati heasoovlik,” rääkis Aardam ning tõi näiteks, et ka uude spordihalli ehitati lisariietusruume just internaatkooli õpilastele mõeldes. Samas ütles vallavanem, et õpilaste korrarikkumised on sagenenud.

Aardami sõnul saadeti Orissaare vallavolikogu ja -valitsuse poolt haridus- ja teadusministeeriumisse nõukogu seisukohaga sarnase sisuga kiri (kool ei täida õpilaste ümberkasvamise eesmärki) juba mõni aeg tagasi, vastuse koostamiseks paluti ministeeriumist ajapikendust.

Orissaare internaatkooli direktori kohusetäitja Liivi Kostjutšenko nõukogu seisukohta ei toeta. “Kokkusaamisel toodi välja palju möödunud aastate muresid, ei ole võetud arvesse praeguse juhtkonna püüdlusi olukorda parandada,” rääkis Kostjutšenko. Ta peab ebaõiglaseks seda, et kui koolis on paar last, kelle käitumine alevis probleeme tekitab, laiendatakse seda kogu kooliperele. Direktori kohusetäitja arvates peaks internaatkool Orissaares jätkama.

Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu büroo juhataja Teet Tiko hinnangul on oluline, et õpilastele suudetaks tagada võimalikult hea õpikeskkond. Tiko sõnul on hetkel lahendamist vajav küsimus, kas investeerida kooli jätkamiseks Orissaares või leida koolile sobiv asukoht mujal Eestis. Valik sõltub rahalistest kulutustest ja õpetamiskvaliteedi tagamisest, ütles Tiko.

Orissaare internaatkool loodi 1959. aastal ning oli mõeldud Saaremaa ja Lääne-Eesti piirkonnas elavatele vanemliku hoolitsuseta ja rasketes majanduslikes oludes olevate perede lastele. 70ndate algusest alates hakati kooli suunama psüühika- ja käitumishäiretega õpilasi kogu vabariigist.

Alates 1996. aastast on Orissaare internaatkooli haldajaks Saare maavalitsus. Kooli tegevusalaks on psüühikahäiretega õpilastele põhihariduse omandamise võimaldamine.

Print Friendly, PDF & Email