Huvitav ajakiri – Hippokrates

Huvitav ajakiri – Hippokrates

 

Ilmus järjekordne (jaanuar/veebruar 2007, nr. 76) ajakirja Hippokrates number. Kaanel märge: arstidele. Kuid tegelikult pakub see üpris palju lugemist ka tavalisele mõtlevale inimesele. Seda eriti mitmete sotsiaalsete probleemide julgema sõnastamise tõttu. Selles numbris arutletakse ka arstide streigi põhjusi ning selle võimalikke tulemusi.

Salatsemine arvandmetega

Meditsiini edendamiseks on arstidel vaja hädavajalik omada ülevaadet, kuidas on olukord eri maakondades. Näiteks on Eestis viimastel aastatel pidevalt ja pikalt räägitud elanikkonna vananemisest.

Elanikkonna vananemine riigis tähendab üldiselt seda, et eakate absoluutarv kasvab ja nende osatähtsus riigis suureneb. Hippokratese käesolevas numbris (lk. 8) on pensioniametist kuidagiviisi kätte saadud vanaduspensionäride arv. Pole vaja olla spetsialist, et näha: numbriliselt vanaduspensionäride arv Eestis hoopis langeb (?!). Isegi ajal, mil on oluliselt kasvanud ennetähtaegsete vanaduspensionäride absoluutarv.

Loomulikult on asjale mitu selgitust. Aga selgitus tuleks kõigepealt anda arstidele. Seda ei tehta. Arstide eest haigestumist maakonniti Eestis koguni varjatakse. Selliseid ametnike poolt erinevate seadusnüketega varjatavaid arve on Eesti meditsiini arendamise takistamiseks veel palju. Ka taoline salatsemine lükkab rahvatervist halvemasse olukorda.

Ministril polegi võimu?

Eelmine nädal kirjutasin Delfis arvamusloo: seaduslikkuse ettekäänete taha pugedes varjab sotsiaalministeerium Eesti elanike tervist puudutavaid andmeid (tervisestatistikat) hullemini kui Vene ajal.

Reedel lugesin Delfis ministeeriumi valulikku vastuskirja(„Sotsiaalministeerium ei varja statistikat“). Paraku oli viimase koostamine usaldatud ametnikule, kes selle asemel, et minu väiteid tõenditega ümber lükata, hoopistükkis kogemata tunnistas: ongi nii, nagu kirjutasin.

Ja lihtsameelselt lisati: seepärast, et sotsiaalministril üldse polegi võimu rahvatervise andmeid eesti rahvale avalikuks teha. Taoline tõdemus on tegelikult sootuks jahmatavam ja vääriks avalikku arutelu.

Kui sotsiaalministeeriumil tõesti pole võimu avaldada isegi numbreid haiguste levikust (kes ikkagi keelab?), siis mis lootust saab veel olla reaalsele keskmise eluea pikendamisele Eestis? Miks minister on seni varjanud seda, mille nüüd ametnik kogemata avalikustas? Kas on seda olukorda võimalik uue sotsiaalministri ajal muuta?

Print Friendly, PDF & Email