Olulise üleujutusohuga piirkonnad kaardistatud

Keskkonnaministeeriumi korraldatud uuringu käigus on Eestis kaardistatud 15 olulise üleujutusohuga piirkonda, kus üleujutus võib kahjustada oluliselt inimesi, inimeste vara, keskkonda või majandustegevust. Alustatud on meetmete väljatöötamist üleujutusohtude vähendamiseks.

Olulise üleujutusohuga rannikualade hulka kuuluvad ka Saaremaa lõunarannik Nasvast Kudjapeni ning Abruka saare mõned rannikualad.
Suurte üleujutusaladega siseveekogude hulka on Saare maakonnast keskkonnaministri määrusega 28. mail 2004 kogu ulatuses arvatud Mullutu-Suurlaht, Nasva jõgi ja Riksu laht.

Print Friendly, PDF & Email