Torgu kool jäi abita

Vastuses Torgu põhikool-lasteaia direktori kirjale jagas regionaalminister Jaan Õunapuu kohaliku põhikooli sulgemisega tekkinud muret, kuid vältis lubadusi, mis võimaldaksid Torgu põhikooli sulgemisest päästa.

„Eesti tasakaalustatud regio-naalse arengu üks põhieeldusi on üleriigiline koolivõrk, sest koos koolidega kaovad väikestest kohtadest ka noored pered,” märkis regionaalminister Jaan Õunapuu vastuses Torgu põhikool-lasteaia direktorile Anne Rannale.

Minister kirjutas, et viimastel aastatel on samm sammult suurendatud riigipoolset toetust omavalitsustele, kuid kahjuks on osa probleeme veel lahendamata. „Mina ei toeta eelmisel aastal välja pakutud üldhariduskoolide rahastamise mudelit, mis soosib suuri koole ja piirab väiksemate koolide võimalusi.

Selle asemel, et korrastada palgaraha eraldamise aluseid, põhjustab uus rahastamismudel koolivõrgu muutmist ning õpilaste koondumist suurematesse (linna)koolidesse ning süvendab Eesti piirkondlikku tasakaalustamatust,” tõdes regionaalminister. Ministri sõnul hoolitseb Rahvaliit uue rahastamismudeli rakendamise eest kõigile koolidele võrdsete arenguvõimaluste loomise eesmärgil.

Oma Saarele tunnistas regionaalminister Jaan Õunapuu, et tema vastus Torgu koolijuhile oli tõesti ebamäärane, kuid ebamäärane oli ka Torgu koolist tulnud kiri. „Seal ei küsitud konkreetselt midagi, kirjeldati ainult rasket olukorda,” rääkis Õunapuu. „Kirjas ei olnud ju mingit rahanumbrit, palju kellelgi vaja läheb. Pealegi pole siseministeeriumil eraldi rida, kus neid väikekoole peaks päästma.”

Samas usub minister Õunapuu, et Sõrve sääre taolise kauge ääremaa puhul on võimalik erisusi arvesse võtta. „Kui olin Tartu maavanem, päästsime ikka selliseid koole ära. Ei ole nii, et jäetakse kohalik omavalitsus taolise murega üksinda.”

Seoses Torgu vallavolikogu otsusega sulgeda Torgu vallas põhikool, kirjutas Torgu kooli direktor Anne Rand 19. veebruaril regionaalministrile kirja, kus palus ministrit kaasa aidata hariduselu säilimisele Torgu vallas põhihariduse tasemel.

Print Friendly, PDF & Email