Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Nah, mes ma soole ütlesi – jeetee jähigid peeruks. Aga ma taha sennega koos öölda seda ka, et pane moo sönu vahest tähele – äga ma ega kord äi aegid lolli jüttu.

Nüid sa oodada muidud, mes ma valimiste kohta ütle. Ma ütle sedamodi, et meite valimise seedus äi kölba kuskispoolegid. Sest, vaada – iidlaste klantspiltide peel oli suur kiri, et vali aga iidlast.

Nehja, änamus lekskid senne önge ning mes välje tuli – mitte ükskid pole esimese raksuga Riigikoguse saand! A teise ringi peeld peesib meite Emaste vallavanem Kalev Kotkas vist siiskid nuppust vajudama, sest äga Tarand jo Euruparlamentist ee äi tule. Seel oo ea vanamori silmte alt eemal olla ning rahumeeli konjagid juua.

Neh ning Männi Tarmul oo ka siiskid pisine vöimalus, kui kisikid rahvaliidu mees parlamenti p`taha menna. Senne moodiga tuleb välje, et kas ma pea sii preet kohe oma sönad tagas vötma ning ütlema, et iidlast tegid öigesti? Äi, siiskid äi vöta, sest et see keik jähi jo juhuse käde ning egavene nahatäis eeli lendas sennegid poolest mere peele laiali.

Miksjäuks keskmihed peksa said, see oo mool ka selge. Keiksepeeld see, et Antsip keeras pronkssöduriga korgi peeld maha, et viime aga menema, viime aga menema ning inimest jähidkid uskuma, et see töösti sedas ka leheb. Ma ole ühna kindel, et pole Antsipkid seda tösiseld mötlend ning see oli puhas valimiste propaganda.

Nehja, et keskmihed siiss oravaid korrale kutsuma akkast, et sedamodi parinaga äi tohi neid asju tehja mette, siiss oligid, et rahvas tehti tolaks ja eeled leksid rehvormimeestele. Nehja veel üks asi oli see, et Laar kuuludas jo oma reglaamis keskmeeste vastu ühna üldmobilisatsjooni välje, et isamaa oo ädaohus ja kui nüid kiskid Etgari poold eeledab, siis oo Eesti riik kadund.

A muidud keksmeeste viga moo meelest oli ka see, et nad nöukse loosungiga välje tulid, et 25 000 krooni riigiammetnikkudele palka pakkust. Neh, moo vanamor küsis kohe, et kas siiss nendele kunturi muttidele veel vehe palka makstakse, kis maa- ning linnavalitsuses istuvad ning kus ühed ning samad näud ega peev kolm tundi poodide vahet laskvad. Ma katsusi küll seleta, et äga omavalitsus pole mette riigivalitsus ning senne alla köivad keik politseid ning õpedajad, lasteaja kasvadajad ning kis köik veel, kis riigi eelarvest palka saavad.

A vanamor pole mind uskuma jeend, jäunas ikka oma ning nii palju tea ma ka, et küla peel reekist keik sama jüttu, mes mo vanamorgid. Nehja, eks eravirmade juhid ehmadasid sennest ka ee.

A kui nüid valitsus kolmest kokku pantakse – Laari-poisid ja sotsid ka rehvormimeestele kulpi lööma kutsudakse, siiss äi oska ma midad ennusta. Nii palju ma arva küll, et sotsidele mitte ühtegid ministri kohta äi anta, pangu see Soosaar omale kas vöi pingiviini suled selga.

Nehja, isamaaliitlaste ning respublikaanide jäuks jeeb paar portvelli ning ma usu, et rehvormimihed teeks nendest ka ea meelega ilma portvellita ministrid. A sennega, mes Villu sii ühe peeva televiisuris ütles, ole ma ka täitsa nöus – kui nee kolm söpra jälle kokku saavad, siis peeb oolega peele passima, et Eesti varandust keiki mette laiali äi tassida. Ning äga ma äi imestaks siis mette üks pörm, kui jaanipeevaks raudtee jälle maha müidud oo.

A ma ütlesi sii alguses, et meite valimisseedus äi kölba kuhugid. Teedsa, müsune see peeks olema? Ma tea.

Vaada, kui parlamenti valima akadakse, siiss keik vöiks muidu jeeda sammati kut preet, ainuld et nöuke asi peeks juures olema, et egast maakondast peesiks keikse rohkem eeli saand kandidaat sesse.

Ma p`tea, müsmodi seda tehje, a meitel siis oo kolme peele – Läänemaa, Saaremaa, Iiumaa – mihed ee jäutat, siiss äi tule sennest mette midad välje! Kis akab Iiumaal Köutsi poold eeledama, kui taal omal oo näiteks Mänd? Äi kisikid! Ning müsune Haapsalu mutt eeledaks meite Jaanus Valgu poold, kis oo tubli vallavanem ning viie lapse isa peele kauba? Äi kiskid!

Nehja, sennepärast akabkid üks rebimine, äi tee kas saab ning äi tee kis saab. Ning kui mei sii teemegid vehe eeld, et praamipillet vöiks aastaringi kohaliku inimese jäuks ühe suguse innaga olla, siis mandrimehed parlamentis laskvad sennele vee peele, ennem kui sa ädale jövad veel akadagid.

Ainuge mees, kidast ma senna punti äi pane, oo Seppik – see muistab keikide eest seista. Nehja, kui Kotkas ka peesiks, siiss mei oleks egastahes vöidumihed. Saarlastel oo Köuts ka parlamentis, annaks muidud jumal, et ta teisi ka vehe kuulda vetab, muidu vöib kasu asemel jälle kahju tulla. A jo aeg näidab, kis kinnega kokku sünnib ning müsmoodi meite saadigud antud lubadust peevad.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email