Kena sula-kevadet!

Kena sula-kevadet!

 

Muhumoal ikka elu läheb edasi omi rüöpid pidi. Vahel tundub küll, et nie rüöpad uo väga sügavaks kulun. Pienemas kieles öetse, et raditsioonid uo kõvasti juurdun. Enamaste tuleb sie kasuks. Näiteks kindlustunde luomisel. Lastel kergem kasuda. Või rahvusliku raditsiooni kandmisel, mis tähendab oma näo säilitamist, mis omakorda tieb igapäise elu värvilisemaks, eriti kui vähe kaugemalt voadata.

Kui aga näiteks asub inimene tüöle külapuodis, jätkab sial raditsiooniliselt ise-oma tavakäitumisele inimeste kohta sandimaiguliste legendide luomist ja levitamist, siis viab ta oma vahutamisega alvimal juhul külapoe pankrotti.

Täna uo naestepäe. Suo-vin omalt puolt naestele kõige ürgsemat olemise tunnetust – naene uo armastus, naene uo kaastunne, naene uo ema ja luoja. Oleme naesed kõige paramas mõttes, just nii easte kut kiegid oskab.

Muhus köib täie uoga naeste nädal. Esmaspäe toimus emade ja tittede omingu, mise viis läbi Helmi Valdna. Teisibe said suovijad Grand Rose SPAs viekeskuses ja saunas ennast lõõgasta. Kessiku olli Iluõhta, Maie Keinast viis selle läbi.

Täna õhtast kellu 18 toimub juogatund Hellamoa külakeskuses, sõna tulle ennastid ette registrierida. Ja uome õhtast levab aset Muhu resturanis Naistepäeva pidu, kus tulavad viel külalised Vigalast ja tansuks mängab Mihkel Mereäär. Õhta kahessast tihasse resturani uksed lahti, pidu akkab õhta ühessast.

Laupa õhtast soavad nuoremad piduimulised Piiri rahvamajase diskule minna. Sie akkab kahessast õhta ja käib välja üheni üöse, muidugid pidavad nuoremad 16 eluvoastast kellu 23 kodu olema. Naestele uo välja kuulutet seksikad miestantsijad, ilmselt silmailuks.

Kuolimaja nuordel tehti teisibe tüdrikutevaheline tiatevõistlus. Kessiku viidi läbi moesõu. Täna pidade poisid tüdrikutele laulma kui kena, armas, tubli ja ia õrnema suo rahvas uo. Ja uome siis tüdrikud ise laulvad. Omale ja teestele. Ma jätsi uurimata, kas iseomast või mõnest teesest.

Teisibe köisid Muhu kuoli lõpulassi tüdrikud Koguvas villatalgutel. Muhu muuseum tänab siikohtas abiks tuln tublisid asjatundjud Kallastelt Juri Olgat, Nõmmkülast Mudasoadu Liinet ning nende sõidutajad Arumihkli Leilit. Tüdrikud noppisid villa ja kuulasid Tatjana Rahu tudvustust ketramise aast ja kombest, hiljem sai roasida ja kedrata.

Lieriealisele tüdrikule pidi ketramine ikka juba selge olema, muusem uo akan agaraste seda puudujääki likvidierima. Üritus olli tõhus, mõnelgid akkas tüö juba kenaste minema. Tehti ka vikturiin okiosade tundmise piale.

Kui kellegil nüid uvi uo sõukest villapäeva läbi tiha, võtke muuseumiga ühendust. Üritust, mis toimuskid juba kolmandad korda, ollasse mieleldi nõus suo-vijatele uieste korraldama.

Uome, 9. märtsil toimub Koguva Tuomal kellu 13 Raissa Kõvamehe 100. sünnivoastapäeva puhul ettekandekuosolek. Kirjanikule uo pühendat koa näitus Liiva roamatukogus, mida voadata soab, päris sünnipäe olli 4. märtsil.

Ettekandekuosolekul akkavad reakima mitmed ettekandajad. Alustab Irena Tarvis, kis reagib Kõvamehe luomingust muhulase pilgu läbi, Tartu linnaroamatukogust Elle Tarik valgustab samma tie-ma läbi mandrilugija pilgu. TÜ tiadur Leena Kurvet-Käosaar kõneleb naese soatusest Eesti kirjanduses ja TÜ õppejõud Ene-Reet Soovik naiskirjandusest ja selle kohjast.

Muhu valla üldloanieringu eskiisi esimest varianti tudvustatse esmaspäe 12. märtsil kellu 17 Hellamoa külakeskuses, kessiku 14. märtsil kellu 17 Liival Muhu põhikuolis ja riede 16. märtsil kellu 15 Nõmmkülas Põhjaranniku külakeskuses. Uvilisi uodatse!

Print Friendly, PDF & Email