SÜG-is alustas Jukude kool

Möödunud laupäeval toimus Saaremaa ühisgümnaasiumi Jukude kooli esimene päev.

Humanitaarainetele pühendatud päeval osales 77 õpilast erinevatest Saaremaa koolidest. Ürituse korraldaja SÜG-i koolitusjuht Sirje Essi sõnul olid oodatud kõik huvilised, kuid osadele saatis gümnaasium ka kutsed. Isikliku kutse said need õpilased, keda nende praeguse põhikooli õpetajad soovitasid hea õppeedukuse, edasipüüdlikkuse või muude silmapaistvate tulemustega seoses.

Päeva jooksul toimusid erinevad näidistunnid, tutvuti õpetajatega, õpilasesindus andis ülevaate elust SÜG-is. Jukude kooli õppepäeval osalenud Kaali põhikooli 9. klassi õpilase Marta-Miina Loeli hinnangul oli kogu üritus hästi tore. „Õpetajatega sai tuttavaks,” tõi ta välja olulisima.

Tuleval laupäeval toimub reaalainete päev, kus peale ainetundide on kavas kohtumine õpetajatega, kellest sügisel saavad kümnendike klassijuhatajad. Samuti räägib kooli psühholoog eluga toimetulekust gümnaasiumis.

SÜG-i sisseastumisel Jukude kooli läbimine mingeid eeliseid ei anna. „Vaid see, et õpilased teavad, mida meie koolist oodata ning osatakse õpetajate nimed ja näod kokku viia,” ütles Sirje Ess, kuid lisas, et mingeid lisapunkte Jukude koolis osalemine sisseastumiskatsetel ei anna.

Print Friendly, PDF & Email